ředitel/ka základní a mateřské školy
Základní škola a Mateřská škola Brniště, okres Česká Lípa - příspěvková organizace
Brniště, Czech Republic
před 5 dny
source : Hitprace

Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti ředitele / ředitelky : vzdělání, praxe a další předpoklady podle zákona č. 563 / 2004 Sb.

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školských předpisů a morální bezúhonnost.

K podepsané přihlášce ke konkurznímu řízení (vzor na www.brniste.cz) přiložte : - úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj.

 • vysokoškolský diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně ověřená kopie odkladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný druh školy či školského zařízení (v případě dosažení odborné kvalifikace v jiném než českém jazyce je nutné doložit úředně ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého jazyka);
 • doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, ze kterého je patrný druh vykonávané práce a přesné časové vymezení;
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkonu činnosti ředitele (ne starší než 3 měsíce);- strukturovaný životopis;
 • koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 4 strany formátu A 4, včetně čestného prohlášení o autorství zpracované koncepce;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce).Konkurzní komise bude posuzovat vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání;
 • mohou být využity psychodiagnostické nástroje zaměřené na osobnost vedoucího a jeho manažerský styl. Sledované oblasti jsou pracovně motivační orientace, pracovní chování, sociální kompetence a psychická konstituce.

  případě využití bude způsob administrace upřesněn.Přihlášky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 1. března 2022, do 10 : 00 hodin na adresu : Obec Brniště, Brniště 102, 471 29 Brniště.

  Na obálku uveďte : Konkurz Základní škola a Mateřská škola Brniště, okres Česká Lípa příspěvková organizace neotvírat . Případné dotazy na tel.

  602 391 245 nebo na e-mail : starosta brniste.cz.

  Nahlásit tuto nabídku
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost