Odborný/á referent/ka v oddělení personálním
MŠMT
Karmelitská, Praha
před 3 dny

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa odborný / á referent / ka v oddělenípersonálním v odboru personálním a státní služby Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy osobouv pracovním poměru.

MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa osobou v pracovním poměru odborný / á referent / kav oddělení personálním Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód systemizovaného místaMSMT0001098P.

Náplň práce :

 • Administrace dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr spočívající zejména v koordinaci se zadávajícímiútvary, vkládání dat do personálního informačního systému, zpracování výkazu činností u dohod o pracích konaných mimopracovní poměr a posouzení požadavků na uzavření dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr z hlediskapracovněprávních a vnitřních předpisů;
 • Poskytování technické podpory uživatelům personálního informačního systému v oblasti dohod o pracíchkonaných mimo pracovní poměr;
 • Zpracování výstupů z personálního informačního systému, informací o zaměstnancích úřadů, a to včetnězaměstnanců implementujících operační programy EU, včetně pravidelného personálního reportingu;
 • Technické a procesní zabezpečení pracovně lékařských prohlídek, zadávání pracovně lékařských prohlídek dopersonálního informačního systému, a to u zaměstnanců implementujících operační programy EU i ostatních zaměstnancůúřadu;
 • Evidence a vedení procesu pracovních úrazů u zaměstnanců implementujících operační programy EU i ostatníchzaměstnanců úřadu;
 • Zajištění administrativní podpory personalistů / personalistek, majících ve své gesci zaměstnance hrazenéz operačních programů EU.
 • Požadujeme :

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, případně středoškolské vzdělánís maturitní zkouškou nebo středoškolské vzdělání s výučním listem;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, kterýje smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • organizační schopnosti.
 • Splnění požadavku vysokoškolského vzdělání, popř. středoškolského vzdělání, státního občanství ČR, popř. cizíhostátního občanství, je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listinyuchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru.

  Není-li uchazeč státním občanem České republiky, musípředložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň podobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.

  Splněnípředpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z evidence Rejstříkutrestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.

  Splnění předpokladu svéprávnosti a zdravotní způsobilosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemnýmčestným prohlášením.

  Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady apožadavky.

  Další informace o služebním místě :

 • zaměstnání na plný pracovní úvazek;
 • pracovní poměr na dobu neurčitou;
 • nástup 1. listopadu 2019 nebo dle dohody;
 • vhodné i pro absolventy;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 341 / 2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách asprávě, v platném znění, v 11.
 • platové třídě (platový tarif 21 480 32 290,- Kč v závislosti na počtulet praxe krácený podle délky úvazku);
 • osobní příplatek v závislosti na kvalitě výkonu práce;
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny;
 • vhodné i pro absolventy;
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
 • Nabízíme :

 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v centru Prahy Karmelitská ul.;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijnípřipojištění);
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).
 • Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost