BRIGÁDA – ÚČETNÍ CENTRUM (DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE)
LendingTree
Brno, Czech Republic
před 4 dny

Centrum sdílených služeb MANN+HUMMEL Service s.r.o. (MSCZ) poskytuje od roku 2007 servisní sluby pro ostatní poboèky MANN+HUMMEL Group.

Do portfolia spoleènosti patøí služby v oblastech úèetnictví, výzkumu a vývoje, informaèních technologií a SAPu, personalistiky, kvality, nákupu a prodeje.

Škála i objem poskytovaných služeb rostou od poèátku existence spoleènosti. V souèasnosti zamìstnáváme v Nové vsi a Brnì (poboèka specializována na výzkum & vývoj, IT a HR služby) cca 300 zamìstnancù.

záøí 2013 jsme otevøeli novou halu s kanceláøskými prostory a vývojovou laboratoøí se zku¹ebnou. V roce 2014 a 2015 spoleènost získala prestižní ocenìní Zamìstnavatel roku v regionu Vysoèina.

 • Administrativní činnosti v účetním oddělení
 • Příležitostné překlady Čj-Aj, případné další jazyky dle znalosti kandidáta
 • Podpora v následujících oblastech : účetní závěrky (měsíční, roční) bankovní výpisy rekonciliace rozvahových účtů
 • Ekonomické vzdělání (student VŠ) účetnictví, finance,..
 • Aktivní znalost anglického jazyka (min. B1)
 • Smysl pro zodpovědnost, pečlivost a proaktivitu
 • Rádi přicházíte s novými nápady, chcete převzít zodpovědnost a něčeho dosáhnout? V tom případě hledáme právě Vás! V naší společnosti, která žije svými hodnotami, budete mít volnost při práci, budete zde moci dále rozvíjet své dovednosti a čekají zde na Vás zajímavé úkoly.

  Požádat
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat" souhlasím s podmínkami neuvoo a s přijímáním emailových upozornění (mohu kdykoliv zrušit) Koukněte tady
  Pokračovat
  Žádost