Nabídka práce u NCOZ pro policistky a policisty
Policie ČR
Praha, CZ
před 6 dny

Národní centrála proti organizovanému zločinu

Národní centrála proti organizovanému zločinu

Vážení kolegové,

Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) je útvarem s celostátní působností, který se zabývá šetřením, prověřováním a vyšetřováním nejzávažnějších forem kriminality v oblasti hospodářské trestné činnosti a korupce, organizovaného zločinu, daňové trestné činnosti, terorismu a extremismu či kybernetické kriminality.

Z hlediska tohoto svého postavení je zřejmé, že k tomu, aby efektivně dosahovala vytčených cílů a plnila úkoly, které jsou na ni kladeny v rámci bezpečnostní politiky státu, potřebuje profesně a morálně kvalitní pracovníky, kteří jsou schopni a ochotni odvádět maximum z toho, co policejní práce obnáší.

Příslušnost k NCOZ je vysoce prestižní záležitostí a pro drtivou většinu policistů představuje i naprostý vrchol profesní kariéry.

Zmiňovaným požadavkům odpovídá i materiální zázemí a podpora, které jsou v rámci Policie ČR tomuto útvaru s celostátní působností poskytovány.

současné době hledáme kolegyně a kolegy na naše čtyři sekce sekci závažné hospodářské trestné činnosti a korupce , sekci kybernetické kriminality, sekci finanční kriminality a sekci organizovaného zločinu .

Sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce je ve struktuře útvaru jednou ze stěžejních organizačních součástí v oblasti trestního řízení.

Tvoří ji odbor závažné hospodářské trestné činnosti, odbor korupce a operativní odbor. Při šetření, prověřování a vyšetřování trestné činnosti nejzávažnějšího hospodářského a korupčního charakteru je kladen důraz na týmovou práci s nezbytnou funkční specializací na operativně pátrací činnost, vyšetřování, analytiku či odhalování a zajišťování výnosů z takové trestné činnosti.

Pracoviště této sekce se nacházejí v samotném centru Prahy, konkrétně na Praze 1.

Sekci kybernetické kriminality tvoří odbor kybernetické kriminality a odbor vyšetřování kybernetické kriminality. Oba odbory sídlí v Praze 5 Zbraslavi.

gesci odboru kybernetické kriminality je metodická činnost (s přesahem k problematice zneužívání dětí, rozsáhlých podvodů na internetu a krádeží identit), zajištění komunikace se zahraničními partnery, Europolem (zejména EC3) a Interpolem.

Odbor vyšetřování kybernetické kriminality se zabývá šetřením, prověřováním a vyšetřováním trestných činů páchaných formou kybernetických útoků, které mají povahu kybernetického bezpečnostního incidentu, a kybernetických útoků oznámených Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Vyznačují se zvláště sofistikovaným způsobem provedení nebo zvlášť závažným následkem. Pracovní příležitost v sekci kybernetické kriminality se nabízí zejména těm uchazečům, kteří mají zkušenosti z prověřování a vyšetřování trestné činnosti v oblasti kybernetické kriminality, IT specialistům, kteří jsou schopni komplexně vyhodnocovat datové toky v IT infrastruktuře, IT specialistům se znalostí forenzních SW, topologie síťové infrastruktury apod.

Uplatnění v této sekci naleznou také programátoři schopní tvorby softwaru dle našich požadavků, specialisté na kryptoanalytiku a zkušení analytici v oblasti případové analýzy, kteří jsou schopni spolupracovat s našimi detektivy na rozklíčovávání nezákonné činnosti v kyberprostoru.

Od zájemců očekáváme schopnost přinášet inovativní postupy a přenášet získané zkušenosti do policejní praxe. Velkou výhodou uchazečů je komunikativní znalost cizího jazyka, především angličtiny.

Sekci finanční kriminality tvoří odbor daní a odbor výnosů a praní peněz. Tyto výkonné články sídlí v centru Prahy. Sekce plní úkoly v trestním řízení především v oblasti boje proti nejzávažnějším formám daňové kriminality, legalizaci výnosů z trestné činnosti, dále dokumentuje a činí opatření k zajištění majetku obviněných a výnosů z trestné činnosti a podílí se na metodické činnosti v této oblasti.

Sekce finanční kriminality je gestorem metody Daňové Kobry, tj. úzké spolupráce mezi policisty, celní správou a pracovníky finanční správy.

Ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem Ministerstva financí prověřuje podání zaměřená na legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Pracovní příležitost v sekci finanční kriminality se nabízí zejména těm uchazečům, kteří mají zkušenosti z prověřování a vyšetřování trestné činnosti v oblasti hospodářské kriminality.

Uplatnění v naší sekci naleznou také zkušení analytici v oblasti případové analýzy, kteří jsou schopni spolupracovat s našimi kriminalisty na rozklíčovávání nezákonné činnosti v oblasti daní a legalizace výnosů z trestné činnosti.

Od zájemců dále očekáváme schopnost přinášet inovativní postupy a přenášet získané zkušenosti do policejní praxe na úrovni NCOZ, ale i krajských ředitelství policie.

Velkou výhodou uchazečů jsou zkušenosti s danou problematikou.

Sekce organizovaného zločinu řeší zejména zahraniční organizované zločinecké skupiny a uskupení, jejich vazby a provázanost na tuzemské kriminální prostředí a jejich vlastní protiprávní aktivity na území ČR.

Ve spravované agendě jednotlivých odborů sekce organizovaného zločinu zpravidla převažuje mezinárodní prvek páchání trestné činnosti.

Problematiky, kterými se sekce zabývá, se promítají jak v organizovaně páchané závažné hospodářské trestné činnosti, tak i v závažné organizovaně páchané obecné kriminalitě.

Sekce se zabývá trestnou činností s prvky násilí, obchodování s lidmi a nelegální migrace, zahraničních kriminálních struktur, padělání platebních prostředků a veřejných listin a jejich následným zneužitím na území ČR.

Pracoviště této sekce se nachází v areálu útvaru na Praze 5 Zbraslav. Výkon služby v sekci organizovaného zločinu předpokládá vysoké nároky na intenzivní a systematickou operativně pátrací činnost policisty, analytické zpracovávání informací, postupy v prověřování a vyšetřování trestné činnosti, orientaci v mezinárodních prvcích organizovaného zločinu a mezinárodní policejní a justiční spolupráci.

Vítána je znalost cizích jazyků, a to nejen úředních jazyků států EU, ale i východoevropských, balkánských či asijských.

rámci jednotlivých regionů působí expozitury NCOZ. Tato pracoviště jsou dislokována v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Ostravě.

Pokud máte ambice posunout svoji profesní kariéru na vyšší stupeň, rádi vás ve svých řadách uvítáme. Máme zájem jednak o zkušené policisty, ale také o ty, kteří sice nemají ve svém profesním životě tolik praktických zkušeností z výkonu, ale chtějí se pod záštitou zkušených policistů postupně zařadit mezi ně.

Tato nabídka platí jen pro příslušníky Policie České republiky.

případě vašeho zájmu kontaktujte naši personalistku Mgr. Zuzanu Tichou, tel. : 974 863 375, e-mail : zuzana.ticha pcr.cz.

plk. JUDr. Jiří Mazánek

ředitel NCOZ SKPV

Nahlásit tuto nabídku
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Požádat
Můj e-mail
Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
Pokračovat
Žádost