Vedoucí oddělení Obecního živnostenského úřadu, Odbor správní a Obecní živnostenský úřad
Město Bruntál
Bruntál, Czech Republic
před 5 dny
source : Hitprace

na dobu : neurčitous místem výkonu práce : Bruntál zařazení v platové třídě : 11.nástup : 1.7.2022, příp. dle dohodyPředpoklady pro vznik pracovního poměru : Vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která : - je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,- dosáhla věku 18 let,- je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk,- splňuje předpoklady stanovené zákonem č.

451 / 1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky.

Další požadavky : - vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, - základní orientace v zákoně č.

455 / 1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), č. 570 / 1991 Sb. o živnostenských úřadech, č. 500 / 2004 Sb.

správní řád, 128 / 2000 Sb. o obcích,- uživatelská znalost práce na PC v programech Microsoft Office- řidičský průkaz sk.

B - organizační, koordinační a řídící schopnosti, schopnost týmové práce, odolnost vůči stresu,- zkušenost s vedením pracovního kolektivu výhodou.

Charakteristika vykonávané pozice : - organizuje a řídí chod oddělení Obecního živnostenského úřadu,- výkon agendy v souladu se zněním zákona č.

455 / 1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).Nabízíme : Pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days a další benefity.

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti : - jméno, příjmení a titul uchazeče, - datum a místo narození uchazeče, - státní příslušnost uchazeče, - místo trvalého pobytu uchazeče, - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, - datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady : - životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, - osvědčení a čestné prohlášení dle zákona č.

451 / 1991 Sb.- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými právními předpisy.

Dokumenty předložené uchazečem budou uloženy na oddělení právním, personálním a organizačním a přístup k jejich obsahu budou mít pouze zaměstnanci úřadu podílející se na výběrovém řízení, a to pouze v případě, že tento přístup bude pro jejich činnost nezbytný a dále členové výběrové komise, kterou jmenuje vedoucí úřadu.

Místo vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.Písemnou přihlášku lze podat : ve lhůtě do 22.4.2022 na podatelně Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál nebo ji odeslat na adresu : Městský úřad Bruntál sekretariát tajemníka Nádražní 20 792 01 BRUNTÁL Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.Z : 5.4.2022

Nahlásit tuto nabídku
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Požádat
Můj e-mail
Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
Pokračovat
Žádost