Business Analyst - Obchodní Analitik
NVision Czech Republic ICT a.s.
Praha, Czech Republic
před 3 dny
source : Hitprace
 • Kontakt : e-mail : sprochazkova nvisioncz.comUpřesňující informace : " Zodpovědnost : " o Shromažďování a zpracování prvotních funkčních a nefunkčních požadavků projektu;
 • o Aktivní účast na workshopech a setkáních se zákazníky a zachycení / pochopení požadavků zákazníků;" o Analýza dopadů požadavků na stávající systém / řešení, analýza omezení řešení, návrh konečného řešení;
 • o Příprava a přezkoumání projektových požadavků, funkčních specifikací a souvisejících činností;" o Analýza projektové dokumentace (funkční požadavky a návrhy řešení) za účelem identifikace závislostí, konfliktů, duplicit funkčnosti;
 • o Revize projektové dokumentace (funkční požadavky, návrhy řešení, architektonické podklady, plány a metodiky zkoušení - autorská kontrola);
 • o Konzultační funkce (včetně předprodejních a po implementačních činností) s projektovým týmem (architekti, vývojáři, testeři, technická podpora atd.

 • a zákazníky;" o Prezentace funkčnosti zákazníkům." Požadujeme : " o Vysokoškolské vzdělání, nejlépe v IT sféře nebo ekonomické (se specializací na IT sféru);
 • o Angličtina / psané a mluvené slovo, úroveň středně pokročilí a vyšší;" o Praxe : min. 3 roky jako obchodní analytik / architekt řešení ve vývoji softwaru pro telekomunikace nebo v telekomunikačních společnostech;
 • o Základní vyjednávací schopnosti;" o silné analytické schopnosti;" o znalost principů životního cyklu vývoje softwaru;
 • o znalost technik modelování vývoje softwaru (např. UML);" o Základní znalost relační databáze; použití základních SQL dotazů (např.

  PL / SQL);" o Základní znalost programovacích nebo skriptovacích jazyků (např. C#, JavaScript);" Zaměstnanecké výhody4) : o Konkurenční plat a roční bonus, flexibilní pracovní doba a home office.

  o 5 týdnů dovolené." o Stravné." o Protáhněte se v naší vnitřní relaxační místnosti." o Školení a konference pro rozšíření znalostí, profesní a osobní rozvoj.

 • Záleží to jen na tobě." o Vánoční večírek, společenské a sportovní akce - naši kolegové jsou pro nás důležití." o Přátelská kancelář pro motorkáře" Responsibilities : " Gathering and elaboration of initial project functional and non-functional requirements;
 • Active participation in workshops and meetings with Customers and capturing / understanding customer requirements;" Impact analysis of the requirements on the existing system / solution, analysis of solution limitations, proposal of the final solution;
 • Preparation and review of project requirements, functional specifications and related efforts;" Analysis of project documentation (functional requirements and solution proposals) in order to identify dependencies, conflicts, duplication of functionality;
 • Review of project documentation (functional requirements, solution proposals, architectural documents, plans and testing methodologies - author control);
 • Consulting functionality (including presale and after implementation-activities) with project team (architects, developers, testers, technical support, etc.

 • and Customers;" Presentation of functionality to Customers.We require : " University degree, preferably in IT sphere or economic (with specialization in IT sphere);
 • English / written and spoken, level Intermediate and higher;" Work experience : min. 3 years as a business analyst / solution architect in software development for telecom or in telecommunication companies;
 • Base negotiation skills;" Strong analytical skills;" Knowledge of principles of software development lifecycle;" Software development modelling techniques knowledge (e.

  g. UML);" Basic understanding of relational database; use of basic SQL queries (e.g. PL / SQL);" Basic understanding of programming or scripting languages (e.

  g. C#, JavaScript);Zaměstnanecké výhody" o Konkurenční plat a roční bonus, flexibilní pracovní doba a home office." o 5 týdnů dovolené.

  o Stravné." o Protáhněte se v naší vnitřní relaxační místnosti." o Školení a konference

  Nahlásit tuto nabídku
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost