Rada oddělení hygieny práce
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Praha hl.m., Praha
před 1 dnem
source : Hitprace

Místo výkonu práce : Rybalkova 293 / 39, Praha 10Způsob prvního kontaktu : na výběrovém řízení, zaslání životopisu na e-mailovou adresu : gabriela.

jurcikova hygpraha.cz - Kontaktní osoba : paní Gabriela Jurčíková - personální odd.známení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada oddělení hygieny práceV Praze 19.

6. 2017Č.j. : HSHMP 30887 / 2017Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle 10 odst.

 • 1 písm. f) zákona č. 234 / 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o státní službě"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Rada oddělení hygieny práce v oboru služby : * 28 Zdravotnictví a ochrana zdraví,Charakteristika činností služebního místa : * posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oboru 28;
 • komplexní výkon státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností, stanovených zákonem č.
 • 258 / 2000 Sb., v platném znění a zvláštními právními předpisy o ochraně veřejného zdraví

 • vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy;
 • zajištění plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení;
 • zajišťování, koordinování a výkon státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti;
 • posouzení předložených návrhů (oznámení) zaměstnavatelem podle 37 zákona č. 258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů o zařazení prací do příslušných kategorií -
 • návrhu kategorizace prací; určení rizikových prací a vydání rozhodnutí pro rizikové práce;* posuzování práce a jejího vlivu na zdraví zaměstnanců, podíl na hodnocení a řízení zdravotních rizik;
 • výkon státního zdravotního dozoru nad dodržováním ustanovení chemického zákona a souvisejících přímo použitelných předpisů EU z hlediska ochrany zdraví;
 • dozor v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, biocidy;* projednávání textů pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi;
 • kontrola povinností zaměstnavatelů v oblasti zajištění pracovně lékařských služeb v souladu s platnou legislativou;* podíl na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a pracovních podmínek, podílí se na realizaci místních programů ochrany a podpory veřejného zdravíMístem výkonu služby je Praha.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.

  8. 2017.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 28.

  6. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.

  s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým po

  Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost