Psycholog na 0,5 úvazku (případně vyšší nebo nižší)
Základní škola Bruntál, Školní 2
Bruntál
před 3 dny
source : Hitprace

místo výkonu práce : Školní 2, BruntálKvalifikační předpoklady : Psycholog získává dle 19 zákona č. 563 / 2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie.

Náplň práce : " koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole," pracuje s celým systémem školy (vedení, ped. sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků)," podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnostižáků," podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových láteka negativních jevů v chování žáků," podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy,a návrhy konkrétních opatření" pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učenísociální klima školních tříd a potažmo celé školy" podílí se na přijímacím řízení," provádí komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování," zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků," provádí edukační terapii," provádí prevenci školní neúspěšnosti," provádí krizovou intervenci a neodkladná psychologická vyšetření žáků," provádí pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací,žáků ve spolupráci s učiteli, kteří vyučují předměty volbu povolání na ZŠ a úvoddo světa práce na SŠ," koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializovanéslužby kariérového poradenství (PPP, úřady práce )," odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko-psychologické poznatky do vzdělávacího procesu, " poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu," zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP," zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru," v odůvodněných případech zprostředkovává žákům kontakt s veřejným ochráncem práv," dodržuje etický kodex školního psychologa.

Požadavky : Splňuje tyto předpoklady : a) je plně způsobilý k právním úkonům, b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, c) je bezúhonný, d) je zdravotně způsobilý a e) prokázal znalost českého jazyka, Výhody při výběrovém řízení : " praxe na pozici psycholog" 3 roky v zaměstnáních, která mají vztah k náplni práceNabízíme : " zázemí silné a stabilní organizace" odpovídající platové ohodnocení + odměny" závodní stravování" příspěvek na sport / kulturuPlatové podmínky : 13.

platová třída dle zákona č. 262 / 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564 / 2006 Sb.

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízení vlády č. 222 / 2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Termín nástupu : 1. 1. 2021 Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete (doručte) na adresu : Základní škola Bruntál, Školní 2, 792 01, Bruntál, kontaktní pracovník - Barbora Holbová, telefon : 553 821 167, kancelar zspetrin.

cz.Termín pohovoru : po ukončení přijímaní žádostíK přihlášce připojte : " strukturovaný profesní životopis," souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č.

101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhuZ : 31.7.2020

Nahlásit tuto nabídku
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Požádat
Můj e-mail
Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
Pokračovat
Žádost