VEDOUCÍ ODDĚLENÍ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ODBORU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU
Statutární město Frýdek-Místek
Frýdek-Místek, Czech Republic
před 2 hodinami
source : Hitprace

A11 z : 16 / 5 / 2022 a : 6 / 6 / 2022Statutární město Frýdek-Místek - tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucí oddělení ekonomického rozvoje odboru územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148.

Zařazení : - úředník.Druh práce : - vedoucí oddělení ekonomického rozvoje.Místo výkonu práce : - statutární město Frýdek-Místek.

 • Platová třída : - 11 (platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341 / 2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě;
 • možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262 / 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

  Předpokládaný nástup : - srpen 2022, případně dle dohody.Pracovní poměr : - doba neurčitá.Požadované předpoklady : 1. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 2.

  obecné předpoklady dle ustanovení 4 zákona č. 312 / 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 3.

  občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce 4. základní znalosti následujících předpisů : - zákon č.

  128 / 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů- zákon č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů5.

  obecný přehled v problematice strukturálních fondů6. místní znalost Frýdku-Místku výhodou7. cizí jazyk výhodou (obzvláště AJ)8.

  uživatelská znalost práce s PC - Word, Outlook, práce s internetem9. řidičský průkaz sk. B.Náležitosti přihlášky : a) jméno, příjmení, příp.

  titul uchazečeb) datum a místo narození uchazečec) státní příslušnost uchazečed) místo trvalého pobytu uchazečee) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občanaf) datum a podpis uchazeče.

 • K přihlášce je nutno doložit tyto doklady : - strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
 • u cizích státních příslušníků obdobný doklad vydaný domovským státem- u uchazečů narozených do 1. 12. 1971 předložení osvědčení podle zákona č.

  451 / 1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

  Pokud uchazeč nebude mít k dispozici lustrační osvědčení v termínu do 3. 6. 2022, postačí k tomuto datu předložit písemnou žádost o poskytnutí tohoto dokumentu.

  Originál dokumentu bude dodatečně předložen při samotném výběrovém řízení.)Co nabízíme : - pružnou pracovní dobu- 5 týdnů dovolené, možnost čerpání zdravotního volna v délce až 4 dny v kalendářním roce a možnost čerpání neplaceného volna dle kolektivní smlouvy- stravenky, volnočasové poukázky v hodnotě 5 tisíc Kč, příspěvek na penzijní připojištění- možnost dalšího vzdělávání formou školení a seminářů- možnost zvyšování jazykových znalostí na pracovišti.

  Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení.

  Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.V přihlášce uveďte i číslo telefonu a e-mailovou adresu, abychom Vás mohli aktuálně informovat o přesném datu a hodině výběrového řízení.

  Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 17. 6. 2022 v zalepené obálce s označením "Výběrové řízení - neotvírat" a s uvedením adresy uchazeče na adresu : Ing.

  Pavel Osinastatutární město Frýdek-Místekodbor územního rozvoje a stavebního řáduRadniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

  Nahlásit tuto nabídku
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost