Vrchní referent/-ka / rada v odd. hygieny obecné a komunáln
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Praha, Czech Republic
před 12 hodinami
source : Hitprace

MÍSTO VÝKONU : Dittrichova č.p. 329 / 17, Nové Město, 120 00 Praha 2KONTAKT : Charvátová Olga, e-mail : olga.charvatova khsstc.

czProvádí kontrolní činnost v oblastech dozoru dle gescí odboru.o Projednává přestupky v řízení na místě podle 91 zákona o odpovědnosti za přestupky.

o Vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví.o Řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti rizikových faktorů životních podmínek.

o Plní jménem KHS úkoly dotčeného orgánu v územních, stavebních, kolaudačních a dalších řízeních vedených podle zvláštních předpisů (např.

stavební zákon, zákon o vodách, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o integrované prevenci), připravuje podklady pro vydání (závazných) stanovisek OOVZ nebo je, v řízeních na místě samém, v mezích své působnosti stanovené příslušnými služebními předpisy a příkazy k výkonu služby, samostatně vydává.

o Spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.o Odpovídá za řádný výkon spisové služby v souladu s pravidly stanovenými platnými právními předpisy na úseku archivnictví a spisové služby a platnými služebními předpisy.

o Podílí se na vkládání, kontrole, verifikaci dat a dalším nakládání s nimi v informačních systémech využívaných v rámci odboru HOK.

ZAM VÝHODY : penzijní připojištění, stravenky, 5 týdnů dovolené

Nahlásit tuto nabídku
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Požádat
Můj e-mail
Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
Pokračovat
Žádost