Odborný/Vrchní
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Praha-Staré Město, CZ
před 6 dny
source : Easy-prace.cz

Místo výkonu služby : Praha.

Kontaktní osoba : paní Jurčíková Gabriela, tel. : 296 336 796, e-mail : gabriela.jurcikova hygpraha.cz.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 19.4.

2017, tj.

této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.s.

203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu : podatelna hygpraha.

cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS : zpqai2i. Obálka resp.

datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy : "Neotevírat" a slovy " Výběrové řízení na služební místo odborný / vrchní referent oddělení personalistiky".

K žádosti dále žadatel přiloží : strukturovaný profesní životopis Související dokumenty : 1.

žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo 2.

čestné prohlášení o státním občanství 3.

čestné prohlášení o svéprávnosti 4.

čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti 5.

žádost o provedení pracovně-lékařské prohlídky 6.

čestné prohlášení o dosaženém vzdělání Charakteristika činnosti služebního místa : - připravuje podklady personálních materiálů -

vede personální agendu jednotlivých zaměstnanců služebního úřadu - vede agendu spojenou s důchody, mateřskými / rodičovskými dovolenými, dovolenou na zotavenou, studijním a jiným služebním volnem -

zpracovává podklady pro platy (docházka, evidence přesčasové práce atd.) - zpracovává agendu vzdělávání zaměstnanců, eviduje náklady na vzdělávání -

vede a zpracovává agendu výběrových řízení - vede a zpracovává agendu, související s Kolektivní dohodou - zpracovává a vytváří statistiky a sestavy z personálního systému

Požádat
Přidat do oblíbených
Odebrat z oblíbenýcch
Požádat
Můj e-mail
Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
Pokračovat
Žádost