Sales Manager On-trade Bohemia
Molson Coors
Praha, CZ
před 10 dny

Kompletní příprava, realizace a zodpovědnostza strategii a taktické postupy obchodních cílů společnosti ve svěřené oblasti a jejich jednotlivých regionech.

Zodpovídat za růst tržního podílu, řídit a zajišťovat plnění stanovených plánů akviziční činnosti, prodeje, rozvoje obchodu ve svěřené oblasti a zodpovídat za kompletní finanční stránku celého regionu.

Řízení CAPEXU, finančních rozpočtů a dalších svěřených prostředků přidělených obchodním ředitelem On-trade a kompletní zodpovědnost za výsledek svěřené oblasti.

Řízení, vedení, kontrola, motivace, rozvoj a pravidelné hodnocení výkonu Area Sales Managerů (ASM), specialistů pro akvizice (SA), obchodních zástupců (OZ) a zajišťování efektivity práce všech akvizičních a prodejních týmů.

 • Zodpovídat za efektivní čerpání veškerých přidělených rozpočtů od obchodního ředitele On-trade a On-trade Customer Marketing Managera
 • Zodpovídat za přípravu, realizaci a vyhodnocování celkové strategie regionu s maximálním důrazem na profitabilitu a zisk tržního podílu (market share)
 • Plánovat, efektivně alokovat a využívat přidělené zdroje (navrhovat strukturu výdajových rozpočtů a odpovědnost za řízení nákladů)
 • Zodpovídat za získávání potenciálních zákazníků v oblasti dle stanovených plánů a strategií společnosti
 • Navrhovat a schvalovat investice a půjčky včetně procesů spojených s jejich administrativou ze strany SA a ASM a zodpovídat za jejich plnění dle investičních smluv
 • Sledovat plnění smluvních podmínek TOP zákazníků a navrhovat strategie další spolupráce se zákazníky neplnícími dohodnuté podmínky
 • Zodpovídat za celkové řízení veškerého investičního majetku a finančních prostředků ve svěřeném regionu
 • Analyzovat prodejní výsledky a provádět hodnocení situace a navrhovat strategii fungování celého regionu
 • Zajišťovat maximální dostupnost a prodejnost výrobků společnosti u zákazníků ve svěřené prodejní oblasti prostřednictvím obchodních týmů a tím zajišťovat splnění finančních a objemových cílů prodeje pro svěřenou oblast
 • Rozpracovávat konkrétní cíle prodeje a rozvoje obchodu pro jednotlivé obchodní týmy ve svěřené oblasti
 • Průběžně sledovat vývoj a pravidelně analyzovat a vyhodnocovat klíčové prodejní ukazatele (objemové, distribuční, finanční) v porovnání se schválenými prodejními plány společnosti a v rozsahu svých kompetencí plánovat a přijímat účinná opatření k zajištění pozitivního vývoje
 • souladu s firemními cíli, směrnicemi a postupy plánovat, koordinovat realizaci, kontrolovat a vyhodnocovat aktivity ke zvýšení objemové a ziskové výkonnosti našich výrobků u stávajících i potenciálních zákazníků
 • Systematicky sledovat a analyzovat vývoj trhu ve svěřené oblasti a vyhledávat nové obchodní příležitosti
 • S předstihem odhadovat záměry a aktivity konkurence s využitím informací od Area Sales Managerů, obchodních zástupců, On-
 • trade KAM a KAS a osobního kontaktu s TOP zákazníky v oblasti

 • Ve spolupráci s ASM a supervisorem technického servisu koordinovat montáže a demontáže tanků u nadstandardních požadavků na výčepní technologie ze strany zákazníků
 • Ve spolupráci s ASM a SUP kontrolovat dodržování standardů vyplývajících ze segmentace zákazníků
 • Účastnit se strategických meetingů vedení společnosti a společně s obchodním ředitelem On-trade a On-trade Customer Marketing Managerem navrhovat novou strategii regionu
 • Předávat ASM a On-trade KAM přesné informace ze strany vedení společnosti
 • Pravidelně navštěvovat TOP 20 zákazníků (min.1x za 6 měsíců)
 • Plánovitě rozvíjet činnost ASM v terénu formou koučinku, osobním pozorováním i osobním kontaktem s nejvýznamnějšími zákazníky
 • Pravidelně získávat informace od ASM o stavu plnění nové distribuce, plánu prodeje, úkolů, o nových aktivitách, povinnostech a rolích jejich týmů
 • Připravovat, organizovat, zajišťovat a osobně se podílet na školeních a odborné přípravě ASM, SA, OZ ve svých týmech
 • Osobní účastí získávat poznatky o účinnosti práce ASM, SA, OZ v jednotlivých týmech a vést ASM k nápravě zjištěných nedostatků
 • Průběžně zajišťovat, koordinovat a kontrolovat vedení předepsané evidence a administrativy všech svých akvizičních a prodejních týmů
 • Podpora implementace globálních projektů a programů (MCCEP)
 • Vést a aktivně se účastnit pravidelných porad (Morning meeting, Operational Control meeting, Weekly Planning meeting, SPR meeting, Strategické meetingy s obchodním ředitelem On-trade atd.)

  Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost