Vrchní referent/rada - sociální pracovník/ice v Oddělení hmotné nouze Odboru nepojistných sociálních dávek
Úřad práce České republiky
Ústí nad Labem, Czech Republic
před 6 dny
source : Hitprace

Místem výkonu služby je Ústí nad Labem.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. září 2022.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10.

 • platové třídy.Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě : Řešení sociálně-právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, diagnostická činnost, poradenství;
 • účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů.Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 5.

  srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu : Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609 / 18, 400 21 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

  Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.

  ul uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6sbzpx5. Formulář žádosti tvoří přílohu č.

  1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy : "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č.

  j. UPCR-2022 / 59735-78099813".Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který : Více informací : https : / / www.

  uradprace.cz / web / cz / - / vrchni-referent-rada-socialni-pracovnik-kop-usti-nad-labem-05-08-2022

  Nahlásit tuto nabídku
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost