ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE stavebního úřadu Městského úřadu Žlutice
Město Žlutice
Žlutice, Karlovy Vary, Czech Republic
před 3 dny
source : Personálka.cz

Tajemník Městského úřadu Žlutice vyhlašuje v souladu s 7 zákona č. 312 / 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o úřednících ), výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ÚŘEDNÍK / ÚŘEDNICE stavebního úřadu Městského úřadu Žlutice.

Pracovní poměr : na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce

Druh práce : úředník / úřednice stavebního úřadu

Místo výkonu práce : správní obvod města Žlutice vymezený územím obcí v souladu s vyhláškou MV ČR

č. 388 / 2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Platová třída odpovídající druhu práce : 10

Základní plat dle NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 341 / 2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dle započitatelné praxe) a dále osobní ohodnocení po zkušební době.

Předpokládaná pracovní náplň :

 • komplexní výkon agendy stavebního úřadu v přenesené působnosti města Žlutice s pověřeným obecním úřadem ve správním obvodu vymezeném územím obcí Čichalov, Chyše, Pšov, Štědrá, Valeč, Verušičky, Vrbice, Žlutice
 • Co nabízíme :

 • Jsme stabilním zaměstnavatelem, pracujeme v profesionálním a inspirativním pracovním týmu.
 • Bonusy : 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, benefity pro volný čas a zdraví, pojištění odpovědnosti zaměstnance a další.
 • Moderní technické vybavení podle konkrétní pozice, např. mobilní telefon a notebook.
 • Motivační pracovní prostředí : pravidelné odborné vzdělávání, možnost studia při zaměstnání.
 • Široký výběr stravování v místě pracoviště, dobrá dopravní dostupnost, parkování v areálu úřadu.
 • Možnost práce z domova (home office), úpravy pracovní doby.
 • Předpoklady pro vznik pracovního poměru : dle 4 odst. 3 zákona č. 312 / 2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  Úředníkem se může stát fyzická osoba, která :

 • je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let,
 • je způsobilá k právním úkonům,
 • je bezúhonná,
 • ovládá jednací jazyk a
 • splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
 • Další požadavky :

 • kvalifikační požadavky stanovené zákonem č. 183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů :
 • a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo

  b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo

  c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,

 • znalost zákona č. 183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů,
 • dobré komunikační schopnosti,
 • znalost práce na počítači (MS Office, Windows, Internet apod.),
 • samostatnost, pečlivost, spolehlivost, odpovědný přístup k plnění úkolů.
 • Výhody při posuzování uchazečů :

 • zvláštní odborná způsobilost (ZOZ - územní rozhodování, stavební řád a vyvlastnění),
 • praxe ve veřejné správě na úseku stavebního řízení, popř. praxe v oboru,
 • řidičský průkaz skupiny B a aktivní řízení osobního automobilu.
 • Náležitosti písemné přihlášky :

 • jméno, příjmení a titul zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo trvalého pobytu zájemce,
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce.
 • přihlášce uveďte kontaktní údaje (telefonický kontakt, e-mailová adresa).

  Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce :

 • životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
 • pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce.
 • Předpokládaný termín nástupu : 1. 6. 2022, či dle dohody.

  Lhůta pro podání přihlášky : do pátku 20. 5. 2022 do 14 hodin, vždy rozhoduje termín doručení do podatelny Městského úřadu Žlutice, či do datové schránky (nikoli datum podání na poštu).

  Místo a způsob podání přihlášky : osobně v podatelně Městského úřadu Žlutice nebo písemně na adresu : Město Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice, či do datové schránky q9xbwud.

  Zalepenou obálku označte textem : Výběrové řízení úředník / úřednice stavebního úřadu Městského úřadu Žlutice .

  Ostatní informace :

  Více informací podá osobně nebo telefonicky tajemník Městského úřadu Žlutice Mgr. Tomáš Vodenka, (telefon 724 770 169 ).

  Těšíme se na všechny došlé přihlášky i budoucí spolupráci s vybraným uchazečem!

  Ve Žluticích dne 4. května 2022

  Mgr. Tomáš Vodenka - tajemník Městského úřadu Žlutice

  Požadavky

 • Minimální vzdělání : ÚSO s maturitou (bez vyučení)
 • Benefity

 • Příspěvek na volný čas
 • Pružná pracovní doba
 • Možnost home office
 • Příspěvek na vzdělávání
 • Dovolená 5 týdnů
 • Bonusy a prémie
 • Příspěvek na dovolenou
 • Příspěvek na penzijní připojištění
 • Mobilní telefon
 • Stravenky
 • Nahlásit tuto nabídku
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost