Referent/referentka oddělení územního rozhodování a stavebního řádu
Město Kroměříž
Kroměříž, Czech Republic
před 5 dny
source : Hitprace

pracoviště Městského úřadu Kroměříž- Vykonávaná agenda : výkon stavebního úřadu- Platová třída : 11, pracovní poměr : doba neurčitá, předpokládaný nástup dohodou- Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka - předpoklady podle 4 zákona o úřednících- Kvalifikační požadavky : vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického zaměření, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví- Další požadavky : znalost právních předpisů na úseku správní činnosti, zejm.

zákona č. 183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.

500 / 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250 / 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.

184 / 2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů, dobré komunikační a organizační schopnosti, vstřícné jednání s občany, samostatnost, vysoké pracovní nasazení, psychická odolnost, dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B aktivní řidič- výhodou : praxe v oboru stavebnictví, praxe ve veřejné správě, zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku, stavebního řádu a vyvlastnění- Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle 7 odst.

4 zákona č. 312 / 2002 Sb., v platném znění : jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis- K přihlášce musí být připojeny doklady podle 6 odst.

4 zákona o úřednících : strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání- Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte osobně nebo poštou nejpozději do 30.

listopadu 2021 na adresu : Město Kroměříž, oddělení personální, Mgr. Bc. Radka Gabrielová, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.

Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Obálku s výše uvedenými dokumenty, prosím, označte : VŘ stavební úřad (vyvlastňování) NEOTVÍRAT .

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů / uchazeček.

Nahlásit tuto nabídku
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Požádat
Můj e-mail
Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
Pokračovat
Žádost