Rada oddělení hygieny práce - pobočka Severozápad
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Praha-Vokovice, CZ
před 1 dnem
source : Easy-prace.cz

Místo výkonu práce : Nechanského 590 / 1, Praha 6Způsob prvního kontaktu : Na výběrovém řízení (použijte odpovědní formulář)Kontaktní osoba : paní Gabriela Jurčíková -

personální odděleníUPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE : Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada oddělení hygieny práce -

pobočka Severozápad, v Praze 24. 10. 2017, Č.j. : HSHMP 54503 / 2017Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle 10 odst.

1 písm. f) zákona č. 234 / 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o státní službě"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Rada oddělení hygieny práce -

pobočka Severozápad v oboru služby :

 • 28 Zdravotnictví a ochrana zdraví,Charakteristika činností služebního místa : -posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oboru 28;
 • komplexní výkon státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností, stanovených zákonem č.
 • 258 / 2000 Sb., v platném znění a zvláštními právními předpisy o ochraně veřejného zdraví -vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy;
 • zajištění plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení;
 • zajišťování, koordinování a výkon státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti;
 • posouzení předložených návrhů (oznámení) zaměstnavatelem podle 37 zákona č. 258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů o zařazení prací do příslušných kategorií -
 • návrhu kategorizace prací; určení rizikových prací a vydání rozhodnutí pro rizikové práce;-posuzování práce a jejího vlivu na zdraví zaměstnanců, podíl na hodnocení a řízení zdravotních rizik;
 • kontrola povinností zaměstnavatelů v oblasti zajištění pracovně lékařských služeb v souladu s platnou legislativou;-dozor v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, biocidy;
 • výkon preventivního dozoru - posuzování projektových dokumentací pro stavby nové, k rekonstrukcím staveb, zkušebním provozům a ke změně stavebních objektů-
 • podíl na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a pracovních podmínek, podílí se na realizaci místních programů ochrany a podpory veřejného zdravíSlužba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

  Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. 1. 2018.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10.

  platové třídy. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 24. 11. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.

  s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu : použijte odpovědní formulář nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS : zpqai2i. Obálka, resp. d

  Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost