správce/správkyně rozpočtu se zaměřením na oblast financování oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického
Jihomoravský kraj
Brno, Czech Republic
před 5 dny
source : Hitprace

Termín nástupu : dle dohody, nejlépe od 1. ledna 2022Charakteristika vykonávané práce : budete zabezpečovat financování výdajů Jihomoravského kraje a plnit funkci správce rozpočtu v rozsahu dle zákona č.

320 / 2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Budete se podílet na činnostech spojených s úvěrovou politikou Jihomoravského kraje a zabezpečovat komunikaci s bankami, se kterými Jihomoravský kraj uzavřel smlouvu o přijetí úvěru.

Budete se podílet na zpracování střednědobého výhledu Jihomoravského kraje, sestavení rozpočtu na příslušný kalendářní rok a sledovat vývoj finančních zdrojů Jihomoravského kraje.

Dále se budete podílet na zabezpečení hospodaření podle rozpočtu, provádění kontroly jeho čerpání a na zpracování rozborů hospodaření Jihomoravského kraje.

Kontaktní pracovník : Ing. Marcela Dušková, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, telefon 541 651 293.

Požadujeme : " potřebné vzdělání : vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu" studijní obor : nejlépe ekonomika, veřejná správa" zvláštní odborná způsobilost : Finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)" rutinní splnění podmínek stanovených 4 zákona č.

312 / 2000 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů" další požadavky : o znalost financování veřejných rozpočtů, rozpočetnictví ÚSC, rozpočtová skladba (vítána praxe zejména v oblasti účetnictví ÚSC)o znalost příslušné legislativy : zákon č.

250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhláška č. 323 / 2002 Sb., o rozpočtové skladbě, zákon č. 320 / 2001 Sb.

o finanční kontroleo znalosti v oblasti bankovnictví výhodouo znalost MS Office, zejména velmi dobrá znalost MS EXCELo ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalostio analytické myšlenío schopnost týmové spolupráce i samostatné tvůrčí práceo odolnost vůči zátěžio samostatnost, zodpovědnost, iniciativa, pečlivost, přesnost, adaptabilita.

Nabízíme : " stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou," osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky, " pět týdnů dovolené, sick days, " stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card, " zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení, " firemní mateřskou školku, " jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání," stabilní pracovní prostředí, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 23.11.2021. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu : Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Žerotínovo nám.

449 / 3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky : jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

 • K přihlášce připojte : " strukturovaný profesní životopis," originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
 • pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením." ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

  Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

  Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni.

  Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny

  Nahlásit tuto nabídku
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost