Administrátor / administrátorka (Zástup za RD)
MŠMT
Karmelitská, Praha
před 9 dny

Administrátorka / administrátor (zástup za RD)

Č. j. : MSMT-31873 / 2018-1

MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa osobou v pracovním poměru Referent / ka Operačníhoprogramu Výzkum, vývoj a vzdělávání Administrátorka / administrátor v oddělení udržitelnosti v odboru podporyoperačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód systemizovaného místa MSMT0000714S.

Náplň práce :

 • odpovědnost za administraci finančně ukončených a vypořádaných projektů Operačního programu Vzdělávánípro konkurenceschopnost a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen OP VK a OP VaVpI )v období udržitelnosti;
 • kontrola monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektů OP VK a OP VaVpI;
 • odpovědnost za proces schvalování a administrace podstatných a nepodstatných změn ve finančně ukončených avypořádaných projektech OP VK a OP VaVpI v období udržitelnosti;
 • plnění funkce projektového a finančního manažera finančně ukončených a vypořádaných projektů OP VK a OP VaVpI vobdobí udržitelnosti;
 • podílení se na úpravách a aktualizaci Operačního manuálu OP VK a OP VaVpI a Příruček pro žadatele a příjemce OPVK a OP VaVpI;
 • metodická podpora pro příjemce dotací v rámci finančně ukončených a vypořádaných projektů OP VK a OPVaVpI v období udržitelnosti;
 • komunikace s příjemci dotací v rámci finančně ukončených a vypořádaných projektů OP VK a OP VaVpIv období udržitelnosti;
 • odpovědnost za evidenci a zakládání dokumentů souvisejících s vykonávanými činnostmi oddělení a jejich předání naoddělení archivace k archivaci;
 • podílení se na odhalování a šetření nesrovnalostí vzešlých z kontroly monitorovacích zpráv o zajištěníudržitelnosti projektů OP VK a OP VaVpI ve spolupráci s oddělením nesrovnalostí;
 • příprava podkladů pro oddělení kontroly projektů Evropského sociálního fondu a oddělení kontroly projektůEvropského fondu pro regionální rozvoj;
 • odpovědnost za archivaci dokumentů souvisejících s činnostmi oddělení;
 • administrace určených projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV);
 • podílení se na přípravě, kontrole a kompletaci podkladů pro vydání právních aktů o poskytnutí / převodu podporyprojektů OP VVV;
 • monitoring financování projektů OP VVV ve vztahu ke schválenému rozpočtu v letech.
 • Požadujeme :

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, kterýje smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti;
 • ochotu a schopnost rychle se učit novým věcem;
 • uživatelskou znalost MS Office (Word, PowerPoint, Outlook);
 • zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, flexibilitu.
 • Splnění požadavku vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, státního občanství ČR, popř.cizího státního občanství, je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemžlistiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru.

  Není-li uchazeč státním občanem České republiky, musípředložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoňpo dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.

  Splněnípředpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z evidence Rejstříkutrestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.

  Splnění předpokladu svéprávnosti a zdravotní způsobilosti se dokládánejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

  Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, kterásplňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

  Výhodou :

 • praxe v oblasti strukturálních fondů.
 • Další informace o služebním místě :

 • zaměstnání na plný pracovní úvazek,
 • pracovní poměr na dobu určitou zástup RD;
 • předpokládaný nástup 15. listopad 2018, případně dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304 / 2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve 13. platovétřídě (platový tarif 25 210 37 890 Kč v závislosti na počtu let praxe);
 • osobní příplatek v závislosti na kvalitě výkonu práce;
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny;
 • vhodné i pro absolventy;
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
 • Nabízíme :

 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park,Českomoravská 2420 / 15, Praha 9 s výbornou dopravní dostupností;
 • možnost získání či prohloubení pracovních zkušeností v oblasti ESIF;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • zaměstnanecké výhody (pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené a 5 dnů indispozičního volna ročně, stravenky,možnost dalšího vzdělávání, příspěvek na penzijní připojištění);
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).
 • Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost