Odborný rada oddělení protiepidemického - pobočka Západ
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Praha-Smíchov, CZ
před 9 dny
source : Easy-prace.cz

Místo výkonu práce : Štefánikova 247 / 17, Praha 5, 150 00 Způsob prvního kontaktu : Na výběrovém řízení Kontaktní osoba : paní Gabriela Jurčíková -

personální oddělení UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE : Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada oddělení protiepidemického - pobočka Západ V Praze 8.

2017 Č.j. : HSHMP 57643 / 2017 Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (dále jen "HSHMP") jako služební orgán příslušný podle 10 odst.

f) zákona č.

234 / 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný rada oddělení protiepidemického -

 • pobočka Západ v oboru služby : -28 - zdravotnictví a ochrana zdraví Charakteristika činností služebního místa : -výkon státního zdravotního dozoru nad plněním povinností v oblastech ochrany veřejného zdraví, nad dodržováním požadavků, stanovených právními předpisy v oblasti epidemiologie;
 • hodnocení epidemiologické situace v místě a čase; -provádění epidemiologických šetření, zpracování návrhu protiepidemických opatření;
 • příprava podkladů pro preventivní dozor, zpracování stanoviska; -příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy;
 • analýza prevence infekčních onemocnění, nemocí z povolání a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění -uplatňování sankčních opatření, vydávání rozhodnutí, povolení;
 • zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocení;
 • metodické usměrňování nebo zajišťování informační metodické pomoci; -samostatné vykonávání věcně a právně složitých agend;
 • vypracování projektů epidemiologického sledování specifických problémů či situací; -samostatné provádění nejnáročnějších úkolů vysoce specializované odborné práce orgánu ochrany veřejného zdraví v lékařském oboru epidemiologie, v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění se zaměřením na dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

  Předpokládaným dnem nástupu na služební místo 15.

  2018. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.

  platové třídy.

  Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 8.

  2017, tj.

  této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu HSHMP, Rytířská 12, p.s.

  203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

  Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu : podatelna hygpraha.

  cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS : zpqai2i. Obálka, resp.

  datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy : "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení protiepidemického -

  pobočka Západ". Všechny ostatní důležité informace a formuláře k tomuto výběrovému řízení najdete na webových stránkách www.

  hygpraha.cz v sekci Volná místa. ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY : - 5 týdnů dovolené, 5 sick days, příspěvek na stravování, podpora vzdělávání.

  Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost