Vedoucí oddělení kontroly úspor energie, Praha
MIKUPEX TRADE s.r.o.
Praha
před 5 dny
source : jobDNES.cz

Popis pozice

Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234 / 2014 Sb.

o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě ), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí / ho oddělení kontroly úspor energie odboru kontroly ústředního inspektorátu v oboru služby Energetika.

Základní informace :

 • Místem výkonu služby je Praha .
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
 • Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je srpen 2022.
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
 • Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti :

 • provádění kontrolní činnosti v rozsahu kompetencí SEI podle zákona
 • č. 255 / 2012 Sb., o kontrole, a podle příkazu ústředního ředitele na konkrétní rok (pracovní program kontrolní činnosti) a pokynů představených;
 • navrhování metodik kontrolní činnosti podle zákona č. 406 / 2000 Sb. v oblasti dohledu nad trhem.
 • Doručení žádosti :

  Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 13.

  července 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu :

  Státní energetická inspekce, ústřední inspektorát, Dittrichova 21, 120 00 Praha 2

  nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

  Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID hq2aev4.

  Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy : Neotevírat a slovy Výběrové řízení na služební místo vedoucí / ho oddělení kontroly úspor energie odboru kontroly ústředního inspektorátu .

  Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde :

  Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

  Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení.

  Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Státní energetické inspekce.

  Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost) :

  Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016 / 679.

  Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována ().

  Nahlásit tuto nabídku
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost