referent stavebního úřadu
Město Suchdol nad Lužnicí
Suchdol nad Lužnicí, Czech Republic
před 4 dny
source : Hitprace

Předpoklady pro vznik pracovního poměru : - státní občan České republiky, nebo státní občan jiného státu, pokud má uchazeč v České republice trvalý pobyt- dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazykaOstatní požadavky : - praxe v oblasti územního plánování a stavebního řádu výhodou- znalost práce na PC (WORD, EXCEL, Outlook, Internet)- výborné organizační schopnosti a schopnost komunikace s lidmi- praxe ve veřejné správě vítána- základní odborná zkouška na úseku územního plánování a stavebního řádu výhodou - flexibilita, spolehlivost, samostatnost- ochota se dále vzdělávat- řidičský průkaz skupiny "B" Náležitosti písemné přihlášky : - jméno, příjmení a titul zájemce- datum a místo narození zájemce- státní příslušnost zájemce- místo trvalého pobytu zájemce- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občanaSoučásti přihlášky : - strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce- cizí státní příslušník je povinen předložit obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem- úředně ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání- souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)Přihlášku, včetně příloh, doručte osobně nebo zašlete na adresu Městský úřad Suchdol nad Lužnicí, nám.

T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí tak, aby byla doručena nejpozději do 14. 1. 2022 do 13.00 hodin. Obálku označte heslem "Výběrové řízení - referent stavebního úřadu - neotvírat".

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodů.

Nahlásit tuto nabídku
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Požádat
Můj e-mail
Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
Pokračovat
Žádost