REFERENT/REFERENTKA STRATEGICKÉHO ROZVOJE A KOORDINACE na Odboru rozvoje a investic
Statutární město Prostějov
Prostějov
před 1 dnem
source : Hitprace

Oznámení o vyhlášení výběrového řízeníTajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašujevýběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitouREFERENT / KA STRATEGICKÉHO ROZVOJE A KOORDINACEna Odboru rozvoje a investicMagistrátu města ProstějovaVznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů, kdy fyzická osoba : je státním občanem České republiky, popř.

fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazykDalší požadavky : vysokoškolské vzdělání v oborech architektura, urbanismus, stavebnictví nebo zahradní architektura - podmínkou, zkušenost s projektováním v programu typu CAD - podmínkou, schopnost samostatné a tvůrčí práce - podmínkou, zkušenosti v oblasti regionálního rozvoje či strategického plánování - výhodou, zkušenosti v oblasti přípravy a plánování stavebních investic - výhodou, znalost města Prostějova - výhodou, korektní vystupování a jednání s lidmi, schopnost týmové práce, spolehlivost, flexibilita, znalost práce s PC (Word, Excel, nástroje GIS), řidičský průkaz skupiny B - výhodouCo nabízíme : příjemné pracovní prostředí, zajímavá pracovní náplň a možnost podílet se tvůrčím způsobem na rozvoji města, pružné rozvržení pracovní doby, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování formou stravovacích poukázek, příspěvek na penzijní připojištění, účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností), možnost čerpání příspěvku ze sociálního fonduPřihláška musí obsahovat tyto náležitosti : jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazečeK přihlášce uchazeč připojí následující doklady : strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzděláníNedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.Přihlášku můžete doručit následovně : prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám.

T. G. Masaryka 130 / 14, Prostějov 796 01 nebo prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám.

T. G. Masaryka 130 / 14, Prostějov 796 01Obálka musí být vždy označena zn. : "VŘ - referent strategického rozvoje a koordinace ".

Platové zařazení : 10. platová třída, dle příslušných platových předpisůPracovní poměr : plný pracovní úvazek na dobu určitou (zástup za uvolnění pro výkon veřejné funkce)Místo výkonu práce : Prostějov Termín pro podání přihlášky : do 19.

08.2020 Předpokládaný nástup : říjen 2020, příp. dle možností vybraného uchazečeBližší informace o pracovním místě podá Ing.

Václav Lužný, vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů Odboru rozvoje a investic, tel. č. 582 329 701 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel.

582 329 162.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Nahlásit tuto nabídku
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Požádat
Můj e-mail
Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
Pokračovat
Žádost