VÝVOJÁŘ/ANALYTIK C#
EUC
Praha
před 40 dny

Pracujeme na unikátních IT / IS projektech : naši klienti se budou moci objednávat on-line, konzultovat své zdraví přes video nebo web, nahlížet do své zdravotní dokumentace.

A už dnes máme velké množství klientů, a to se neobejde bez kvalitního datového řízení.

Čekají nás velké změny nejen v oblasti IT / IS. A to s sebou přináší i výzvy, prostor se hodně naučit a být u něčeho unikátního.

Do našeho týmu hledáme zkušeného vývojáře, který bude schopen samostatně analyzovat procesy a následně vymýšlet úpravy a rozšíření.

Bude mít na starosti rozvoj našeho CRM Pivotal :

CRM Pivotal je postaven na 3-vrstvé architektuře

MSSQL 2014, .net framework 4.0 (C# 4.0) (očekáváme upgrade na verzi 4.5 nebo vyšší)

WinForms, Visual studio 2015

pracujeme na rozšiřování a úpravách stávajícího kódu, který interně rozvíjíme již od roku 2012

momentálně je používán pouze na klinikách EUC Premium , nicméně jej budeme rolovat na všechny kliniky, které máme po celé ČR.

Nabízíme :

zaměstnání na HPP na plný úvazek

 • stravenky, karta Multisport, zvýhodněné volání
 • 5 týdnů dovolené

  nadstandardní zdravotní péči pro Vás i Vaše blízké

  občerstvení na pracovišti

  nástup ideálně ihned nebo dle dohody

  Jméno :
 • Příjmení :
 • E-mail :
 • Telefon : Vaše specializace : Životopis : Maximální velikost souboru je 5 MB. Souhlasím s podmínkami
 • 1. Já, v tomto online registračním formuláři uvedený / á uchazeč / ka (kandidát / ka) o zaměstnání, tímto dávám společnosti EUC a.

  s., IČ : 267 30 413, se sídlem Na Pankráci 1690 / 125, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7918 (dále jen správce OÚ ) souhlas se zpracováním mých níže specifikovaných osobních údajů, a to výlučně za účelem vedení v databázi uchazečů (kandidátu) o zaměstnání, zasílání pracovních nabídek v elektronické formě nebo telefonického kontaktování ve věci informování o pracovní nabídce.

  2. Správci OÚ dávám výslovný souhlas se zpracováním těch mých osobních údajů, které jsem mu poskytl / a v souvislosti s mou registrací ve zmíněné databázi uchazečů o zaměstnání (tzn.

  osobní údaje poskytnuté v rámci vyplnění tohoto online registračního formuláře včetně veškerých mých osobních údajů případně obsažených v mém profesním životopise, pokud jsem jej správci OÚ poskytl / a) (dále jen osobní údaje ).

  3. Právním důvodem zpracování osobních údajů je tento souhlas se zpracováním osobních údajů.

  4. Tímto beru na vědomí, že správce OÚ bude mé osobní údaje v rozsahu výše uvedeného účelu předávat dalším osobám, tj. veškeré obchodní společnosti, které jsou alespoň z části vlastněny správcem OÚ.

  5. Souhlasím, aby správce OÚ mé osobní údaje zpracovával k výše uvedeným účelům a uchovával po dobu trvání výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu 7-

  ti (slovy : sedmi) let, a to v prostorách na adrese sídla správce OÚ.

  6. Jsem si vědom / a, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejících ze souhlasu, který byl dán před odvoláním (odvolání souhlasu nemá účinky zpětně).

  Odvolání lze učinit jednostranným písemným prohlášením vůči správci OÚ, doručeným do místa sídla správce OÚ. Pokud souhlas odvolám, mohu požadovat, aby správce OÚ záznam a upravený záznam vymazal.

  7. Jsem si vědom / a svého práva na přístup k osobním údajům. Mohu po správci OÚ požadovat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, případných příjemcích osobních údajů, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy.

  Správce OÚ je povinen na mou žádost poskytnout i kopii záznamu / upraveného záznamu.

  8. Jsem si vědom / a svého práva požadovat, aby mi správce OÚ poskytl ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu osobní údaje, které jsou zpracovány, a případně tyto předal jinému správci, kterého určím.

  9. Jsem si vědom / a svého práva, v případě podezření na nezákonný postup správce OÚ při zpracování osobních údajů, podat podnět / stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

  10. Jsem si vědom / a, že se v souvislosti se zpracováním osobních údajů realizovaným správcem OÚ mohu obrátit na pověřence pro ochranu OÚ, jehož funkci u správce OÚ vykonává Ing.

  Jiří Benedikt, tel. číslo : +420 731 546 921, emailová adresa : jiri.benedikt euc.cz

  11. Tento souhlas je svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem mé vůle a uděluji jej dobrovolně a bezplatně.

  zpracování osobních údajů

 • Pole označená hvězdičkou jsou povinná
 • Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost