Odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Jih
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Praha-Braník, CZ
před 6 dny
source : Easy-prace.cz

Místo výkonu práce : Němčická 1112 / 8, 142 00, Praha 4 Způsob prvního kontaktu : Na výběrovém řízení Kontaktní osoba : paní Gabriela Jurčíková -

personální oddělení UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE : Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Jih V Praze 8.

2017 Č.j. : HSHMP 57648 / 2017 Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (dále jen "HSHMP") jako služební orgán příslušný podle 10 odst.

f) zákona č.

234 / 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrového řízení na služební místo Odborný rada oddělení hygieny výživy -

pobočka Jih v oboru služby :

 • 28 Zdravotnictví a ochrana zdraví
 • 58 Potravinářská výroba a péče o potraviny Charakteristika činností služebního místa : -posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oborech 28 a 58;
 • komplexní výkon státního zdravotního dozoru a dalších odborných činností v oboru hygiena výživy a předmětů běžného užívání na základě oprávnění podle zákona č.
 • 258 / 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění; -zajišťování, koordinování a výkon státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti;
 • vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy;
 • zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení;
 • provádění potřebných šetření a opatření při výskytu a podezření na výskyt onemocnění nebo poškození zdraví z pokrmů a potravin.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

  Předpokládaným dnem nástupu na služební místo 15.

  2018. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.

  1 k zákonu do 11.

  platové třídy. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 8.

  2017, tj.

  této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hl.

  Prahy, Rytířská 12, p.s.

  203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

  Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu : podatelna hygpraha.

  cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS : zpqai2i.

  Obálka, resp.

  datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy : "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení hygieny výživy -

  pobočka Jih". Všechny ostatní důležité informace a formuláře k tomuto výběrovému řízení najdete na webových stránkách www.

  hygpraha.cz v sekci Volná místa. ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY : - 5 týdnů dovolené, 5 sick days, příspěvek na stravování, podpora vzdělávání.

  Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost