REFERENT-KA ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY
Statutární město Opava
Opava, Czech Republic
před 2 dny
source : Hitprace

KO : Bc. Majdanicsová Pavlína, tel. : 553 756 452, e-mail : pavlina.majdanicsova opava-city.czPísemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese : Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01 Opava.

Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".Termín ukončení příjmu přihlášek : 18.11.2021.Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat : - přesné označení výběrového řízení- jméno, příjmení a titul uchazeče- datum a místo narození- státní příslušnost uchazeče- místo trvalého pobytu uchazeče- číslo občanského průkazu- kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail, datum a podpis uchazeče.

 • Požadované doklady : - profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie;
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a dodatek k diplomu;
 • příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005)Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

  Požadavky stanovené Statutárním městem Opava : - vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru - praxe na stavebním úřadu výhodou- zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění výhodou- řidičský průkaz skupiny "B" výhodou- velmi dobré komunikační schopnosti jak v mluveném, tak v písemném projevu- samostatnost, zodpovědnost, odolnost v zátěžových situacích - velmi dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet, Outlook, Excel)Platové zařazení : platová třída 11, stupeň podle délky uznané praxe (Kč 22.

 • 980 až 33.790) v souladu s nařízením vlády č. 341 / 2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě;
 • možnost postupného přiznání osobního příplatku - dle zákona č. 262 / 2006 Sb., zákoník práce.Bonusy zaměstnavatele : osobní ohodnocení, stravenková karta, benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené za rok, možnost čerpat 3 dny indispozičního volna .

  Nástup možný ihned, pracoviště Opava.

  Nahlásit tuto nabídku
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost