Infrastructure Specialist / Administrator
Geewa
Prague, Czech Republic
před 14 dny

Your responsibilities?

 • Správa, návrh a rozvoj naší serverové infrastruktury v rámci cloudu (Azure, IBM, Amazon) a hostingu;
 • Studium a implementace nových technologií IaaS, PaaS, serverless computing;
 • AdHoc řešení výzev, které přináší provoz her pro statisíce hráčů po celém světě;
 • Komunikace s externími technologickými partnery;
 • A také běžná agenda spojená s fungováním technologické společnosti (výběr a integrace nástrojů, podpora vývojářů, datový management).
 • Manage, design and develop our cloud server infrastructure (Azure, IBM, Amazon), and hosting;
 • Study and implementation of new technologies IaaS, PaaS, serverless computing;
 • AdHoc solution of challenges that bring operation of games to hundreds of thousands of players around the world;
 • Communication with external technology partners;
 • And also a common agenda associated with the operation of a technology company (tool selection and its integration, developer support, data management).
 • What is required?

 • 2 roky zkušenost se správou serverové infrastruktury, znalost technologií a best practices v oboru;
 • Preferována znalost MS technologií, v případě její absence je nutná ochota se je učit a pracovat s nimi;
 • Znalost moderních přístupů (serverless computing, containers, Kubernetes, microservices) a ochota se je učit a prosazovat v rámci firmy;
 • Zkušenost se síťovou bezpečností na vyšší úrovni
 • Základy programování / skriptování (C#, NodeJS, SQL, bash) vítány;
 • Schopnost efektivně reagovat na mimořádné situace;
 • Angličtina je podmínkou.
 • 2 years experience with server infrastructure management, knowledge of technologies and best practices in the industry;
 • Preference is given to knowledge of MS technologies, in case of absence, the willingness to learn and work with them is necessary;
 • Knowledge of modern approaches (serverless computing, containers, Kubernetes, microservices) and the willingness to learn and promote them within the company;
 • Experience with network security at a higher level;
 • Fundamentals of programming / scripting (C #, NodeJS, SQL, bash) are welcome;
 • Ability to respond effectively to emergencies;
 • English is a prerequisite.
 • What we offer?

 • příležitost bavit stovky tisíc lidí, kteří hrají naše hry každý den;
 • Práce se zajímavou technologií a infrastrukturou s možností otisknout do ní vlastní inovace a nápady
 • nezávislost, prostředí bez zbytečné byrokracie;
 • přátelský kolektiv v pražském Karlíně, zemi zaslíbené všem hipsterům a geekům , startupového ducha;
 • firemní benefity (notebook, čtvrtletní bonusy, mobilní a datový tarif, nápoje, denně čerstvé ovoce & zelenina ).
 • An opportunity to entertain hundreds of thousands people who play our games every day;
 • Work with interesting technology and infrastructure with the ability to imprint innovations and ideas
 • Independency, environment without unnecessary bureaucracy;
 • a very special band of game enthusiasts in Karlin, Prague (a holy ground for all hipsters and geeks) running a game studio like a startup for nearly 10 years ;);
 • Attractive fringe benefits (laptop, quarterly bonuses, mobile and data tariff, daily fresh fruit and veggies ).
 • Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost