Referent/ka stavebního úřadu Městského úřadu Koryčany
Annonce
Koryčany, CZ
před 1 dnem

Pracoviště Městského úřadu Koryčany - Správní obvod Městského úřadu Koryčany - Referent stavebního úřadu bude zajišťovat samostatný výkon agendy prvoinstančního pověřeného obecného stavebního úřadu podle odst.

písm. d) zákona č. / Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve správním obvodu stavebního úřadu Koryčany.

 • Požadavky pro vznik pracovního poměru : vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a roky praxe v oboru stavebnictví - Dobré komunikační schopnosti v písemném i mluveném projevu - Zdravotní způsobilost - Řidičský průkaz skupiny B" - Zákonné požadavky : Státní občan ČR případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, Věk minimálně let, Způsobilost k právním úkonům, Bezúhonnost, Ovládání jednacího jazyka - Pracovní poměr na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou, Platové podmínky : .
 • platová třída, zařazení dle dosažené praxe, Předpokládaný termín nástupu . . , případně dohodou - Přihláška musí obsahovat : Jméno, příjmení a titul zájemce, Datum a místo narození zájemce, Státní příslušnost zájemce, Místo trvalého pobytu zájemce, telefonní , adresa, Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana - Datum a podpis - K přihlášce nutno připojit tyto doklady : Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných dovednostech, Výpis z evidence Rejstříku trestů (originál) ne starší než měsíce;
 • u cizích státních příslušníků doložte bezúhonnost čestným prohlášením, Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, Čestné prohlášení, že uchazeč splňuje podmínky definované touto veřejnou výzvou - Lhůta pro podání přihlášky je stanovena do .

 • do : hodin včetně v podatelně městského úřadu. Přihlášku je možné doručit poštou nebo osobně do podatelny Městského úřadu v zalepené a zřetelně označené obálce VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ referent stavebního úřadu NEOTVÍRAT .
 • Adresa pro dodání nebo zaslání nabídky : Město Koryčany, Náměstí , Koryčany. Bližší informace : Ing. Hana Jamborová - starostka , e-mail : .

  Město Koryčany si vyhrazuje právo veřejnou výzvu bez udání důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče.

  Požadujeme

 • Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B
 • Nahlásit tuto nabídku
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost