Právník/Právnička města
Město Dobřany
Dobřany, Czech Republic
před 5 dny
source : Hitprace

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na vznik pracovního poměru úředníka ÚSC zařazeného do MěÚ Dobřany jakoprávník městaRámcová pracovní náplň : právní pomoc vedení úřadu a všem odborům a organizačním složkám města, příprava podkladů pro rozhodování orgánů města, příprava a kontrola smluv, zastupování města v právních sporech na základě udělené plné moci, kontrola zákonnosti postupů úřadu, odborů a organizačních složek města, příprava a realizace zadávání veřejných zakázek města podle zákona o zadávání veřejných zakázek, koordinace externích právníkůMísto výkonu práce : Městský úřad Dobřany, správní obvod MěÚPlatová třída odpovídající druhu práce : dle katalogu prací 10-11.

pl. třída. Pracovní úvazek : plný (40 hodin týdně)Nabízíme : dobré platové podmínky. V případě dobrých pracovních výsledků čtvrtletní odměny, možnost home-office, k dispozici IT vybavení a mobilní telefon.

Další benefity : pro zaměstnance poskytujeme flexi-passy, stravné, dle potřeby jsme schopni poskytnout i bytPředpokládaný datum nástupu : ihned nebo dle dohody- pracovní poměr na dobu neurčitou Kvalifikační a odborné požadavky : ?

ukončené magisterské vzdělání v oboru právo,? výborná znalost legislativy, a to zejména v oboru práva občanského, správního a finančního (tj.

zejména občanský zákoník, zákon o obcích, správní řád, zákon o zadávání veřejných zakázek apod.),? praxe ve veřejné správě výhodou, ?

dobré komunikační schopnosti, pečlivost, samostatnost, schopnost týmové práce, aktivní přístup k řešení problémů, vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita,?

velmi dobrá uživatelská znalost práce s PC,? ochota se dále vzdělávat,? znalost cizích jazyků výhodou,? řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Další dovednosti, schopnosti : ? odpovědnost a pečlivost, ? samostatnost, ale i schopnost týmové práce,? časová flexibilita,?

vysoká motivace k práci, ? loajalita k zaměstnavateli.Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení 4 odst.

 • 1 zákona č. 312 / 2002 Sb.,o úřednících, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která : - je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
 • dosáhla věku 18 let;- je způsobilá k právním úkonům;- je bezúhonná ve smyslu ustanovení 4 odst. 2 zákona o úřednících;- ovládá jednací jazyk.
 • Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti : a) jméno, příjmení a titul uchazečeb) datum a místo narození uchazečec) státní příslušnost uchazečed) místo trvalého pobytu uchazeče, telefonický kontakte) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občanaf) datum a podpis uchazečeK přihlášce je nutno připojit tyto doklady : a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech (strukturovaný životopis) b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - ORIGINÁLc) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,d) případné další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče,e) podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění : Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízenídávám, ve smyslu zákona č.

  101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.Jméno a příjmení, datum narození, vlastnoruční podpisLhůta, způsob a místo doručení přihlášek : Přihlášku s přílohami doručte do 15.

  7.2022 ( do 13.00 hod) buď osobně na podatelnu MěÚ Dobřany nebo poštou na adresu : MěÚ Dobřany, náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany.

  Uzavřenou obálku označte nápisem NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRÁVNÍK MĚSTAa vypište adresu odesílatele. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  Nahlásit tuto nabídku
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost