sociální pracovnice / pracovník pro sociálně-právní ochranu dětí se specializací na terénní práci v odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Město Česká Lípa
Česká Lípa, Czech Republic
před 9 hodinami
source : Hitprace

Charakteristika pracovní pozice : zajišťování sociálně-právní ochrany dětí dle zákonač. 359 / 1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na území správního obvodu města Česká Lípa, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č.

2 k zákonu č. 314 / 2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Druh práce : referentka / referent sociálně-právní ochranyMísto výkonu práce : Městský úřad Česká Lípa Platové podmínky a platové zařazení : 10.

 • 11. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 21 260 do 33 790 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust.
 • 131 zákoníku práce, zvláštní příplatek dle ust. 129 zákoníku prácePředpokládaný termín nástupu : dle dohodyPracovní poměr bude sjednán na dobu : určitou, po dobu rodičovské dovolenéKvalifikační předpoklady : vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle ust.

  110 zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisůPoznámka : úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č.

  512 / 2002 Sb.Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče : - znalost související legislativy (zákon č. 359 / 1999 Sb.

  o sociálně-právní ochraně dětí a jeho novelizované podoby, správní řád) a sociálních agend- komunikační schopnosti, sociální cítění, vstřícnost- výborná znalost práce s MS Office - řidičské oprávnění sk.

  B - aktivní řidič Nabízíme : 5 týdnů dovolené, 4 sick days, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, pravidelné prohlubování kvalifikace formou školení, služební mobilní telefon, příspěvek na penzijní připojištění a další bonusy pro zaměstnancePísemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat : jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazečeK přihlášce uchazeč připojí : - životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Lhůta pro podání přihlášky do : 27.

  06.2022 - 12 : 00 hodin Způsob podání přihlášky : obálku označenou "VPM - referentka / referent pro sociálně-právní ochranu dětí" zaslat na adresu : Tajemnice MěÚ, Městský úřad, nám T.

  G. M. č. p. 1., 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti do deseti dnů osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  Nahlásit tuto nabídku
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost