referentka / referent finančního odboru v odboru finančním
Město Česká Lípa
Česká Lípa
před 1 dnem
source : Hitprace
 • Charakteristika pracovní pozice : zajišťování administrativních, informačních a organizačních záležitostí v rámci odboru;
 • zpracovávání materiálů pro jednání RM a ZM a následná kontrola plnění úkolů; funkce vedoucího pošty v rámci spisové služby;
 • zástup referenta rozpočtu, zpracovávání přehledů o hospodaření apod. dle pokynů vedoucí odboruMísto výkonu práce : Městský úřad Česká LípaPlatové podmínky a platové zařazení : 9.

  platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 18 230 do 27 420 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust.

  131 zákoníku prácePředpokládaný termín nástupu : 02.01.2020, popř. dle dohodyPracovní poměr bude sjednán na dobu : neurčitouZákonné předpoklady : úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyka splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem (např.

  kvalifikační předpoklady stanovené zákonem)Kvalifikační předpoklady : vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškouPoznámka : úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č.

  512 / 2002 Sb.Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče : -orientace v legislativě a v oblasti veřejné správy-velmi dobré organizační schopnosti a dovednosti-velmi dobré administrativní schopnosti-zodpovědný přístup, samostatnost a spolehlivost-výborná znalost práce s výpočetní technikou a MS Office-vzdělání ekonomického směru výhodou-znalost účetnictví ÚSC výhodouNabízíme : 5 týdnů dovolené, 4 sick days, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, pravidelné prohlubování kvalifikace formou školení, příspěvek na penzijní připojištění a další bonusy pro zaměstnancePísemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat : jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazečeK přihlášce uchazeč připojí : -životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),-úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Lhůta pro podání přihlášky do : 22.

  11.2019 - 12 : 00 hodin Způsob podání přihlášky : obálku označenou "VŘ - referentka / referent finančního odboru" zaslat na adresu : Tajemnice MěÚ, Městský úřad, nám T.

  G. M. č. p. 1., 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost