MŠMT vyhlašuje konkurz na pozici ředitel/ředitelka
MŠMT
Karmelitská, Praha
před 13 hodinami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561 / 2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů, vyhlašuje konkursní řízení 1 na obsazení pozice ředitele / ředitelky

Dětského domova se školou, střediska výchovné péče, základní školy a školníjídelny Dobřichovice, Pražská 151, 252 29 Dobřichovice

Předpoklady :

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563 / 2004 Sb., opedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pedagogickýchpracovnících ), vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu
 • splnění těchto předpokladů uchazeč doloží ověřenými kopiemi dokladů o vzdělání
 • plná způsobilost k právním úkonům, resp. plná svéprávnost dle 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogickýchpracovnících
 • splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením
 • bezúhonnost dle 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících
 • splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3měsíce
 • zdravotní způsobilost dle 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících
 • splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením 2
 • znalost českého jazyka dle 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získalpříslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém
 • splnění tohoto předpokladu uchazeč prokáže dokladem o vykonání zkoušky v souladu 4 zákona
 • o pedagogických pracovnících

 • praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalostistejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce 5 letv souladu s 5 odst.
 • 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících

 • splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží potvrzením o zaměstnání či potvrzením od zaměstnavatele
 • psychická způsobilost dle 18 č. 109 / 2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školskýchzařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních )
 • splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží psychologickým posudkem o psychické způsobilosti dle zákona o výkonuústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, případně čestným prohlášením o psychickézpůsobilosti 3
 • Požadavky :

 • výborná orientace v oblasti ústavní a ochranné výchovy
 • znalost školských, pracovněprávních a finančních předpisů
 • Přihláška musí obsahovat :

 • strukturovaný životopis,
 • motivační dopis,
 • ověřená kopie dokladu o vzdělání,
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti,
 • výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
 • doložení praxe v délce 5 let v souladu s 5 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících, a topotvrzením o zaměstnání či potvrzením od zaměstnavatele,
 • koncepční záměr rozvoje daného zařízení v období následujících 3 let v rozsahu 5 normostran,
 • psychologický posudek o psychické způsobilosti dle 18 zákona č. 109 / 2002 Sb., o výkonu ústavní výchovynebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, případně čestné prohlášení o psychické způsobilosti,
 • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikacipro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 • přihláška dále může obsahovat jiné doklady prokazující znalosti či dovednosti uplatnitelné na dané pozici.
 • Předpokládaný nástup : listopad 2019

  Přihlášku zasílejte nejpozději do 30. 9. 2019 na adresu : Ministerstvo školství, mládeže atělovýchovy, oddělení péče o pedagogické pracovníky, Karmelitská 529 / 5, 118 12 Praha 1

  Obálku označte : KONKURS DDŠ Dobřichovice NEOTVÍRAT

  Uchazeči mohou být hodnoceni kromě formy řízeného rozhovoru i na základě jiného nástroje personálního výběru(znalostní test z oblasti školských, pracovněprávních a finančních předpisů).

  případě dalších dotazů se obracejte na paní Jaroslavu Kašíkovou, tel : +420 234 811 205, jaroslava.kasikova msmt.cz

  1 ) Náležitosti konkursního řízení a postup konkursní komise se řídí vyhláškou 54 / 2005Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

  2 ) Následně před vznikem pracovního poměru je nutné doložit lékařský posudeko zdravotní způsobilosti k práci.

  3 ) Při doložení čestného prohlášení o psychické způsobilosti je nutné následně předvznikem pracovního poměru doložit psychologický posudek o psychické způsobilosti dle 18 zákona o výkonu ústavnínebo ochranné výchovy ve školských zařízeních.

  Nahoru

  Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost