vedoucí pečovatelské služby
Město Přeštice
Plzeň-jih, Přeštice
před 3 dny
source : Hitprace

Na obsazení pozice vedoucí pečovatelské služby v 10. platové třídě je vypsané výběrové řízení, pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD a RD).

Předpoklady vzniku pracovního poměru : 1) státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR a ovládání českého jazyka2) věk min.

18 let, způsobilost k právním úkonům3) vzdělání min. VOŠ v souladu s ust. 110 odst.4 zákona č. 108 / 2006 Sb., praxe v oboru výhodou4) základní znalosti ekonomiky výhodou, praxe v řídící funkci výhodou5) dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny BLhůta pro podání písemných přihlášek do 17.

6.2019Přihlášku lze podat osobně v sekretariátu tajemnice MěÚ Přeštice, nebo zaslat poštou na adresu město Přeštice, Masarykovo nám.

107, Přeštice.Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti : a) jméno, příjmení, příp.titulb) datum a místo narození, státní příslušnostc) místo trvalého pobytud) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-

 • li o cizího státního občanae) datum a podpis uchazeče.K přihlášce je nutno připojit tyto doklady : a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, motivační dopisb) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,c) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

  Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost