Pražská energetika, a. s.
Pražská energetika, a. s.
Praha 10, CZ
před 1 dnem

Volná místa

 • web programátor - PHP; SQL, CCS, HTML, Javascript
 • SAP programátor (IS-U / CRM, ERP)
 • Small Account Manager
 • specialista strategických projektů PRE v e-mobilitě
 • SAP programátor - junior
 • právník
 • Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

  1. Společnost Pražská energetika, a. s., v pozici správce osobních údajů zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání zejména za účelem uzavření základních pracovně právních vztahů v rámci výběrového řízení na budoucího zaměstnance.

  2. Správce prohlašuje, že plní veškeré povinnosti vyplývající z GDPR a dalších právních předpisů, zpracovává osobní údaje zákonným, korektním a transparentním způsobem, v nezbytném rozsahu, za stanovenými účely a přijal vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení ochrany těchto osobních údajů.

  3. Účelem zpracování a právním základem zpracování je :

 • a) posouzení splnění požadovaných kritérií uchazečem o zaměstnání (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu správce);
 • b) uzavření základních pracovně právních vztahů s vhodným uchazečem o zaměstnání (právní důvod spočívající v plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uchazeč nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením těchto vztahů;
 • c) vnitřní evidence vhodných i nevhodných uchazečů o zaměstnání (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu správce). 4.

  Správce požaduje po uchazeči o zaměstnání jeho osobní údaje jen v takovém rozsahu, který je nezbytný pro stanovené účely a takto získané osobní údaje bude zpracovávat nejdéle po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení, poté tyto osobní údaje zlikviduje.

  5. Zdrojem osobních údajů jsou údaje předané přímo uchazečem o zaměstnání v dotazníku, životopise, případně dalších dokumentech.

  6. Práva uchazeče - uchazeč o zaměstnání jako subjekt údajů je oprávněn :

 • a) požadovat přístup k jeho osobním údajům;
 • b) požadovat opravu, doplnění či výmaz jeho osobních údajů;
 • c) požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů;
 • d) požadovat vysvětlení zpracování jeho osobních údajů;
 • e) vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;
 • f) využít práva na přenositelnost jeho osobních údajů;
 • g) využít práva podat stížnost proti zpracování jeho osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • h) využít další práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů.7. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí, v průběhu výběrového řízení také nedochází k automatizovanému rozhodování.

  8. Osobní údaje subjektů údajů mohou být předány zpracovatelům výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů se všemi zárukami, které jinak poskytuje správce a jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných povinností.

  Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost