Rada oddělení hygieny dětí a mladistvých poboček Centrum, Východ a Jih
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Praha-Prosek, CZ
před 6 dny
source : Easy-prace.cz

Místo výkonu služby : Praha.

Kontaktní osoba : paní Jurčíková Gabriela tel. : 296 336 796, e-mail : gabriela.jurcikova hygpraha.cz.

Posuzovány budou žádosti podané do 1.3.2017, tj.

této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu HSHMP, Rytířská 12, p.s.

203, 110 01, Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu : podatelna hygpraha.

cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do schránky IDDS : zpqai2i.

Obálka, resp.

datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy : "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo Rada oddělení hygieny dětí a mladistvých poboček Centrum, Východ a Jih." Související dokumenty : 1.

žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo 2.

čestné prohlášení o státním občanství 3.

čestné prohlášení o svéprávnosti 4.

čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti 5.

žádost o provedení pracovně-lékařské prohlídky 6.

čestné prohlášení o dosaženém vzdělání Charakteristika služebního místa : - posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oborech 28 a 58 -

hodnocení epidemiologické situace a zdravotních rizik v životním a pracovním prostředí pro děti a mladistvé - podílení se na tvorbě koncepce ochrany a podpory veřejného zdraví včetně její koordinace a metodického usměrňování ve vymezené územní působnosti -

zajišťování a koordinování státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti -

zpracování podkladů pro vydávání předběžných opatření, stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy -

zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti za své oddělení -

provádění potřebných šetření a opatření při výskytu a prevenci alimentárních a jiných nákaz a při výskytu nebo podezření na jiná poškození zdraví -

vedení potřebné dokumentace a evidence

Požádat
Přidat do oblíbených
Odebrat z oblíbenýcch
Požádat
Můj e-mail
Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
Pokračovat
Žádost