PREservisní, s. r. o.
Pražská energetika, a. s.
Praha 10, CZ
před 21 hodinami

Volná místa

Momentálně nemáme volné místo.

Nenašli jste pozici podle Vašich představ?

Zašlete nám životopis prostřednictvím kontaktního formuláře.

Zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání

1. Společnost PREservisní, s. r. o. v pozici správce, zastoupená společností Pražská energetika, a. s, jako zpracovatelem osobních údajů na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání zejména za účelem uzavření základních pracovně právních vztahů v rámci výběrového řízení na budoucího zaměstnance

2. Správce prohlašuje, že plní veškeré povinnosti vyplývající z GDPR a dalších právních předpisů, zpracovává osobní údaje zákonným, korektním a transparentním způsobem, v nezbytném rozsahu, za stanovenými účely a přijal vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení ochrany těchto osobních údajů.

3. Účelem zpracování a právním základem zpracování je :

a) posouzení splnění požadovaných kritérií uchazečem o zaměstnání (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu správce).

 • b) uzavření základních pracovně právních vztahů s vhodným uchazečem o zaměstnání (právní důvod spočívající v plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uchazeč nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením těchto vztahů;
 • c) vnitřní evidence vhodných i nevhodných uchazečů o zaměstnání (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu správce). 4.

  Správce požaduje po uchazeči o zaměstnání jeho osobní údaje jen v takovém rozsahu, který je nezbytný pro stanovené účely a takto získané osobní údaje bude zpracovávat nejdéle po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení, poté tyto osobní údaje zlikviduje.

  5. Zdrojem osobních údajů jsou údaje předané přímo uchazečem o zaměstnání v dotazníku, životopise, případně dalších dokumentech.

  6. Práva uchazeče - uchazeč o zaměstnání jako subjekt údajů je oprávněn :

 • a) požadovat přístup k jeho osobním údajům;
 • b) požadovat opravu, doplnění či výmaz jeho osobních údajů;
 • c) požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů;
 • d) požadovat vysvětlení zpracování jeho osobních údajů;
 • e) vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;
 • f) využít práva na přenositelnost jeho osobních údajů;
 • g) využít práva podat stížnost proti zpracování jeho osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • h) využít další práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů 7. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí, v průběhu výběrového řízení také nedochází k automatizovanému rozhodování.

  8. Osobní údaje subjektů údajů mohou být předány zpracovatelům výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů se všemi zárukami, které jinak poskytuje správce a jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných povinností.

  Nahlásit tuto nabídku
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost