Odborné stáže a odborné praxe na MŠMT
MŠMT
Karmelitská, Praha
před 4 dny

Co je účelem stáže či praxe na ministerstvu a kde se vykonává?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy umožňuje výkon odborné stáže či praxe na jednotlivých útvarech resortuv různých formách a možnostech.

Účelem odborné stáže je především získání pracovních zkušeností, znalostí ainformací o činnosti ministerstva jako ústředního správního úřadu.

Účelem odborné praxe je oproti tomu umožnit žákůmstředních škol a studentům vyšších odborných a vysokých škol získání pracovních návyků, dovedností a praktickýchzkušeností v rámci rámcových vzdělávacích programů vydaných pro příslušný obor vzdělání, příp.

akreditovanýchvzdělávacích programů.

Stáže probíhají napříč těmito odborně zaměřenými sekcemi ministerstva :

 • Sekce ekonomická
 • Sekce vzdělávání
 • Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
 • Sekce EU a ESIF
 • Sekce sportu a mládeže
 • Sekce legislativy a mezinárodních vztahů
 • Sekce státního tajemníka
 • Pro konkrétní představu doporučujeme nahlédnout do organizačnístruktury ministerstva, kde jsou k nalezení jednotlivé odbory a oddělení.

  příloze č. 1 lze dohledat ikonkrétní náplň činností všech útvarů na ministerstvu.

  Jak stáže a praxe probíhají?

  Průběh stáže má ve většině případů podobu praktické asistence při zajišťování chodu agendy daného útvaruministerstva, kde je stáž vykonávána.

  Každý stážista nebo stážistka má k dispozici svého mentora či mentorkutak, aby na vykonávanou práci nebyl sám a aby měl možnost rozvíjet své schopnosti a možnosti v rámci úřadu.

  Z toho důvodu jsou hlavními předpoklady komunikativnost, pečlivost a spolehlivost. Detailní podoba a průběhstáže se vždy vyjasní dle individuálního plánu uchazeče nebo uchazečky tak, aby vyhovoval oběma stranám, a to zejménav otázkách časového rozpětí výkonu stáže či praxe.

  Co za stáž či praxi dostanete?

  Odborná stáž se vykonává především v bezúplatné formě. V individuálních případech je však možnost uzavřenídohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti tak, aby byl stážista / stážistka za práci finančně odměněn / a.

  mnohých případech se ze stážistů a stážistek na úřadě stávají budoucí zaměstnanci či zaměstnankyně ve forměplnohodnotného pracovního nebo služebního poměru.

  Ve všech případech se však ti, kteří u nás stáž vykonají, mohoutěšit z nabytých zkušeností a dovedností z prostředí státní správy, z nabytých kontaktů a sociálníchvazeb s kolegy či kolegyněmi a především z dobrého pocitu z dobře vykonané práce.

  Nedílnou součástíposlední fáze stáže nebo praxe je i její vyhodnocení. Mentor či mentorka poskytne po výkonu stáže či praxe zpětnouvazbu, která může mít dle dohody různé formy : posudek, vyhodnocení, záznam do portfolia studenta atd.

  Takovévyhodnocení může být i cennou přílohou životopisu stážisty či stážistky v případě zájmu o zaměstnání nejen vestátní správě.

  Jak o stáž či praxi zažádat?

  případě zájmu o výkon odborné stáže či praxe je zapotřebí dodat potřebné vyplněné a podepsané dokumenty (vizteníže) a životopis na adresu Mgr.

  Lukáš Kalenský, oddělení státní služby, Ministerstvo školství, mládeže atělovýchovy, Karmelitská 529 / 5, 118 12 PRAHA 1, příp.

  e-mailem na adresu lukas.kalensky msmt.cz. Obálku (příp. předmět e-mailu) označte jako STÁŽ názevkonkrétního úseku, pakliže jej znáte např.

  z rubriky volných pracovních míst na našem webu neboz organizační struktury. Pokud však nemáte ponětí, na jakém úseku chcete stáž vykonávat, sami posoudíme, kam Vásumístíme na základě zaslaných informací.

  dohledné době Vás bude kontaktovat pověřená osoba z oddělenístátní služby, která zajistí potřebné kroky pro realizaci pohovoru a vlastní stáže samotné.

  Žádost o výkon odborné stáže.docx

  Žádost o výkon odborné praxe.docx

  Čestné prohlášení o bezúhonosti.docx

  Čestné prohlášení o svépravnosti.doc

  Informace o zpracování osobních údajů.docx

  Nahoru

  Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost