Odborný/vrchní
Úřad práce České republiky
Nymburk, CZ
před 4 dny
source : Easy-prace.cz

Generální ředitelka Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle 10 odst.

f) zákona č.

234 / 2014 Sb., o státní službě (dále jen zákon ), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo : odborný / vrchní referent poradce pro dlouhodobě nezaměstnané v projektu Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU) v Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Kontaktního pracoviště v Nymburku Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami, Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě : Provádí UoZ celým projektem (průchod UoZ jednotlivými aktivitami), předvýběr UoZ před vstupem do projektu, zajištění vstupu do projektu, individuální posouzení situace a předpokladů UoZ, vytvoření individuálního projektového plánu, motivační pohovory, individuální a skupinové poradenství, komunikace se spolupracujícími subjekty (útvar NSD, obce a města, NNO), doprovod UoZ na výběrová řízení v individuálních případech, vyplácení doprovodných opatření, příprava podkladů pro zprávu o realizaci, administrace projektu na KoP ÚP ČR, párování vhodných UoZ na pracovní místa.

Posuzovány budou žádosti 1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen žádost ) podané ve lhůtě do 10.

prosince 2018, tj.

této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu : Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, náměstí T.

Masaryka 145, 261 01 Příbram 1, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.

pb uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID k7rzpxf.

Obálka, resp.

datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy : Neotevírat , a Výběrové řízení pod č.

UPCR-2018 / 98357-78099812 .

Více informací na stránkách mpsv.cz / Kariéra na ÚP ČR.

Požádat
Přidat do oblíbených
Odebrat z oblíbenýcch
Požádat
Můj e-mail
Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
Pokračovat
Žádost