Odborný/vrchní
Úřad práce České republiky
Česká Lípa, CZ
před 9 dny
source : Easy-prace.cz

Výběrové řízení na služební místo : odborný / vrchní referent - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané v projektu "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)" v Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Kontaktního pracoviště Česká Lípa Krajské pobočky ÚP ČR v Liberci, v oborech služby "Nepojistné sociální dávkové systémy" a "Zaměstnanost".

Místem výkonu služby je Česká Lípa. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 31.

prosince 2020, po dobu realizace projektu "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)" s reg.

CZ.03.1.48 / 0.0 / 0.0 / 15 121 / 0010247.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.

ledna 2019. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.

1 k zákonu o státní službě do 9.

platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě : -Předvýběr uchazečů o zaměstnání před vstupem do projektu. -Zajištění vstupu do projektu, individuální posouzení situace a předpokladů uchazeče o zaměstnání.

 • Vytvoření individuálního projektového plánu, motivační pohovory, individuální a skupinové poradenství. -Komunikace se spolupracujícími subjekty.
 • Párování vhodných uchazečů o zaměstnání na pracovní místa. -Doprovod uchazeče o zaměstnání na výběrová řízení v individuálních případech.
 • Příprava podkladů pro zprávu o realizaci, administrace projektu.
 • Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který : Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.

  1.je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru 25 odst.

  1 písm.

  a) zákona ; 2.dosáhl věku 18 let 25 odst.

  1 písm.

  b) zákona ; 3.je plně svéprávný 25 odst.

  1 písm.

  c) zákona ; 4.je bezúhonný 25 odst.

  1 písm.

  d) zákona ; 5.dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo 25 odst.

  e) zákona , tj.

  vzdělání střední s maturitní zkouškou. 6.má potřebnou zdravotní způsobilost 25 odst.

  1 písm.

  f) zákona ; K žádosti dále žadatel přiloží : 1.strukturovaný profesní životopis. Posuzovány budou žádosti 1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 10.

  prosince 2018, tj.

  této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu : Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci, Dr.

  Milady Horákové 580 / 7, 460 01 Liberec, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese.

  Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.

  lb uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID pnszpvi. Obálka, resp.

  datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy : "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č.

  UPCR-2018 / 98118-78099806".

  Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost