Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Město Letovice
Letovice
před 2 dny
source : Hitprace

Pracovní poměr na dobu neurčitou. Místo výkonu práce : Městský úřad LetoviceNástup : od 01.10.2020 nebo dle dohodyPlatová třída - 11 dle zákona č.

262 / 2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízení vládyč. 341 / 2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, nařízení vlády č.

222 / 2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění.Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat : jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis uchazeče, telefonní spojení, kontaktní email.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru : Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (příp. fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR), která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná, ovládá jednací jazyk.

Zájemci dále musí splňovat tyto předpoklady : - VŠ v magisterském nebo bakalářském studijním programu v oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru- znalost právních předpisů na úseku stavebního řádu (zejména zákon č.

183 / 2006Sb., o územním plánování a stavební řád (stavební zákon), v platném znění včetněprováděcích předpisů- znalost zákona č.

500 / 2004 Sb., správní řád, v platném znění- dobrá znalost práce na PC - řidičský průkaz skupiny B- schopnost vstřícného jednání s občany- samostatnost, komunikační a organizační schopnosti- výhodou praxe v oboru- výhodou zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodovánína úseku stavebního řádu ( povinnost složit ZOZ do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru).

Výčet dokladů, které je zájemce povinen připojit k přihlášce : - životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad příslušného státu)- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání- čestné prohlášení podle 4 odst.

3 zákona č. 451 / 1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (dále jen "zákon č.

451 / 1991 Sb."), netýká se osob narozených po 1. 12. 1971- lustrační osvědčení podle 4 odst. 1 zákona č. 451 / 1991 Sb.

netýká se osob narozených po 1. 12. 1971, možno dodat v průběhu výběrového řízení)Lhůta pro podání přihlášky : do 31. srpna 2020 do 13 : 00 hod (nejpozději do této lhůtymusí být přihláška doručena na Městský úřad Letovice)Benefity pro zaměstnance : - pružná pracovní doba- příspěvek na stravování- příspěvek na penzijní připojištění- 5 týdnů dovolené- 3 dny indispozičního volna ( sick days)- Nástup do funkce : 1.

10.2020, případně dohodouAdresa pro podání přihlášky : Ing. Radek Zemánek Tajemník MěÚ Letovice Masarykovo nám. 19 679 61 LetovicePřihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a doklady se podávají osobně na podatelněMěstského úřadu Letovice, Masarykovo nám.

210 / 19, 679 61 Letovice nebo poštou na stejnou adresu. Na obálce vyznačte NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - OVŽPMěsto Letovice si vyhrazuje právo nepřijmout žádného uchazeče.

Město Letovice si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.

letovice.net v sekci Úřad / informace ke zpracování osobních údajů.Letovice 4. srpna 2020Ing. Radek Zemánektajemník Městského úřadu Letovice

Nahlásit tuto nabídku
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Požádat
Můj e-mail
Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
Pokračovat
Žádost