Ředitel/ka mateřské školy
Město Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm, CZ
před 11 dny
source : Easy-prace.cz

Předpoklady pro výkon dané funkce : " předpoklady pro výkon činnosti ředitele / ředitelky školy podle 5 zákona č.

563 / 2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, " znalost školské problematiky, organizace a řízení příspěvkových organizací a příslušných právních předpisů, " osobnostní předpoklady pro výkon činnosti ředitele / ředitelky mateřské školy (zejména organizační a řídící schopnosti).

Obsahové náležitosti písemné přihlášky : " jméno, příjmení a titul, " kontakty na uchazeče (e-mail, telefon, mobil), " adresa pro doručení pozvánky uchazeči na konkurs, " úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), " doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např.

pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.), " strukturovaný profesní životopis, " koncepci dalšího rozvoje mateřské školy (max.

rozsah 3 strany formátu A4), " výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popřípadě doklad o jeho vyžádání, " lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele / ředitelky mateřské školy (ne starší 2 měsíců), " datum a podpis uchazeče.

Adresa, na kterou se doručují přihlášky : Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm odbor školství a sportu Masarykovo náměstí 128 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Další informace pro uchazeče : " předpokládaný termín konání konkursního řízení -

listopad 2018, " předpokládaný nástup na pracovní místo 1.

2019, Písemnou přihlášku včetně všech uvedených náležitostí doručí uchazeč o funkci ředitele / ředitelky Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p.

R., příspěvková organizace nejpozději do 30.

října 2018 na uvedenou adresu.

Při podání přihlášky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se za datum doručení přihlášky považuje datum uvedené na podacím razítku provozovatele).

Obálku označte heslem "Konkurs na MŠ Na Zahradách- neotvírat".

Požádat
Přidat do oblíbených
Odebrat z oblíbenýcch
Požádat
Můj e-mail
Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
Pokračovat
Žádost