Analytik monitorovacího systému v oddělení monitorovacího systému (zástup za MD/RD)
MŠMT
Karmelitská, Praha
před 21 dny

MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa Referentem / kou Operačního programu Výzkum, vývoj avzdělávání Analytik monitorovacího systému v oddělení monitorovacího systému v odboru technické pomoci Operačníhoprogramu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód systemizovaného místaMSMT0000447S.

Náplň práce :

 • správa informačního / monitorovacího systému strukturálních fondů Evropské unie
 • dle jednotlivých metodických pokynů a dalších požadavků implementační struktury :

 • analýza a návrh řešení;
 • komunikace s dodavatelem;
 • testování funkcionalit;
 • popis pracovních postupů do uživatelských příruček;
 • podpora uživatelům monitorovacího systému z řad implementační struktury
 • a žadatelů / příjemců podpory OP VVV;
 • zpracování stanovisek k základním programovým dokumentům zabývajících se problematikou strukturálních fondův České republice, zejména ve vztahu k orgánům Evropské unie a příslušným útvarům veřejné správy v Českérepublice (na ústřední a regionální úrovni státu);
 • účast na pracovních skupinách tematicky zaměřených na monitorovací systém v rámci úřadu i mimo úřad.
 • Požadujeme :

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, kterýje smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) v případě splnění požadavku znalosti českého jazyka;
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • znalost anglického jazyka na úrovni A2 a výše;
 • uživatelskou znalost práce na PC MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • organizační a koordinační schopnosti;
 • samostatnost, pečlivost a spolehlivost;
 • systematičnost a schopnost stanovit si priority;
 • ochotu se dále vzdělávat a učit se novým věcem;
 • týmového ducha;
 • časovou flexibilitu.
 • Splnění požadavku vysokoškolského vzdělání, státního občanství ČR, popř. občanství jiného členského státu EU neboobčanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, je uchazeč povinen doložitpříslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konánímpohovoru.

  Není-li uchazeč státním občanem České republiky, tak musí zároveň prokázat znalost českého jazyka, kterouprokáže dokladem o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo dokladem, že absolvoval alespoň podobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.

  Splněnípředpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z evidence Rejstříku trestů,který nesmí být starší než 3 měsíce.

  Splnění předpokladu svéprávnosti a zdravotní způsobilosti se dokládá nejpozdějipřed konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

  Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výšeuvedené předpoklady a požadavky.

  Výhodou :

 • znalost práce s informačním systémem MS2014+;
 • zkušenosti v oblasti strukturálních fondů;
 • zkušenosti s lektorskou činností.
 • Další informace o služebním místě :

 • zaměstnání na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně);
 • pracovní poměr na dobu určitou zástup za MD a následnou RD;
 • nástup 15. srpna 2018 nebo dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304 / 2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve 13. platové třídě(platový tarif 25 210 37 890 Kč v závislosti na počtu let praxe) a k tomu přiznání osobního příplatku vzávislosti na kvalitě výkonu práce;
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny;
 • vhodné i pro absolventy;
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
 • Nabízíme :

 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park,Českomoravská 2420 / 15, Praha 9 s výbornou dopravní dostupností;
 • možnost získání či prohloubení pracovních zkušeností v oblasti ESIF;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijnípřipojištění);
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).
 • Požádat
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost