Sociální pracovník - terén II
Město Bílina
Bílina, CZ
před 6 dny
source : Easy-prace.cz

Požadavky : - splnění předpokladů dle 110 odst.

4 zákona č.

108 / 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dosažené minimální vyšší odborné vzdělání zaměřené na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně-

právní činnost, charitní a sociální činnost) - znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet) - flexibilita, dobré organizační a komunikační schopnosti, zodpovědnost, schopnost samostatného rozhodování -

trestní bezúhonnost - zdravotní způsobilost - řidičský průkaz skupiny "B" - praxe ve veřejné správě a sociálních službách -

výhodou Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat : (přiložit jako samostatný doklad) - jméno, příjmení, titul uchazeče -

datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-

li o cizího státního příslušníka) - telefonické spojení - datum a podpis uchazeče K přihlášce nutno doložit : - profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech) -

originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů (kopie žádosti, je-li teprve žádáno), ne starší tří měsíců (u cizích státních příslušníků též odborný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud tento doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) -

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.

101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů Lhůta podání přihlášky : doručeny nejpozději do 14.09.2018 Způsob podání přihlášky : v obálce označené "VŘ-

SP - terén II - neotevírat" doručit osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na adresu : Městský úřad Bílina, Břežánská 50 / 4, 418 31 Bílina Předpokládaný nástup : dohodou Informace : vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Mgr.

606 733 850.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

Požádat
Přidat do oblíbených
Odebrat z oblíbenýcch
Požádat
Můj e-mail
Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
Pokračovat
Žádost