INVESTIČNÍ REFERENT/-KA oddělení investic a rozvoje zařazeného pod odborem majetku města Městského úřadu Jaroměř
Město Jaroměř
Jaroměř, CZ
před 10 dny
source : Kdejeprace.cz

Nabídka práce na volnou pozici pro Město Jaroměř .

 • dlouhodobá práce na plný úvazek
 • vyžadováno : středoškolské vzdělání
 • lokalita : nám. Československé armády 16, Jaroměř 1 (Jaroměř), 55101
 • Přidáno : 10.11.2018
 • Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje :

  Předpokládaný nástup do zaměstnání : nástup možný ihned po ukončení výběrového řízení.

  Doba trvání pracovního poměru : doba neurčitá s tříměsíční zkušební dobou.

  Platové zařazení : platová třída č. 10.

 • Popis hlavní pracovní činnosti referenta investic : zajišťuje vypracování všech stupňů projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na investiční akce města, řízené odborem majetku města;
 • zodpovídá za realizaci investičních akcí města, řízené odborem majetku města; vypracovává podmínky výběrových řízení dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek na investiční akce města a dle směrnice města o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu;
 • zajišťuje výběrová řízení a sepisuje návrhy smluv o dílo s budoucími zhotoviteli investičních akcí města; provádí technický dozor investora na stavbách města či vykonává funkci zástupce investora, kontroluje a zodpovídá za fakturaci a čerpání finančních prostředků z rozpočtu města na investiční akce města, zodpovídá za dodržení rozpočtu jednotlivých investičních akcí a dává podněty k řešení nežádoucích odchylek;
 • bezprostředně po kolaudaci staveb předkládá podklady k účetnímu převedení dokončených staveb a předává je uživatelům; zpracovává prognózy rozvoje města v souladu se zásadami generelu města, navrhuje pořadí přípravy a realizace investic z pohledu potřeb města a předkládá je příslušným orgánům města;
 • spolupracuje s komisemi rady města - stavební, regenerační, majetkovou a předkládá návrhy radě města a zastupitelstvu města;
 • spolupracuje s příslušnými odbory MÚ Jaroměř a Technickými službami města Jaroměř, spolupracuje se správci inženýrských sítí na území města z hlediska provozně-

 • technického i z hlediska rozvoje těchto sítí a zajišťuje jejich koordinaci; spolupracuje s odborem výstavby městského úřadu v otázkách nakládání s památkovými objekty, zodpovídá za jejich ochranu při investiční a stavební činnosti města;
 • vyjadřuje se k návrhům stavebníků v souvislosti s městským majetkem, stanovuje podmínky a kontroluje jejich plnění; zastupuje město při správních i jiných řízeních organizovaných správními orgány městského nebo krajského úřadu nebo jinými institucemi státní správy v otázkách výstavby nebo rozvoje města, při kterých hájí zájmy města a řídí se schváleným územním plánem, známými záměry rozvoje města, usneseními městských orgánů města a stanoviskem starosty nebo jeho zástupce;
 • zodpovídá za vytváření a aktualizaci digitální technické mapy města ve spolupráci s odborem výstavby městského úřadu; zpracovává a aktualizuje Strategický plán města Jaroměře.

  Důležité upozornění : přesný čas a místo konání výběrového řízení (ústní kolo) bude sdělen telefonicky (ihned po termínu pro podání přihlášek do výběrového řízení) a následně písemně všem uchazečům, kteří budou na základě zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro zařazení do ústního kola výběrového řízení.

  případě, že uchazeč nedoloží požadované doklady, které musí přihláška obsahovat, vyhrazuje si vyhlašovatel, že takový uchazeč bude z výběrového řízení vyřazen.

  Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 23. 11. 2018 (výhradně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo na podatelnu MÚ) na adresu : Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemnice Ing.

  Michaely Skovajsové, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř. Obálku označte "VŘ č. 29 / 2018 - Investiční referent - neotvírat".

  Veškeré informace k výběrovému řízení naleznete na https : / / www.jaromer-josefov.cz / e download.php?fil

  Vyžadované vzdělání : ÚSO s maturitou (bez vyučení)

  Hrubá mzda : 18 810 28 320 Kč / měsíc

  Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost