ÚŘEDNÍK ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - PŘESTUPKY
MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Náměšť nad Oslavou, Česká republika
před 5 dny
source : Kdejeprace.cz

Nabídka práce na volnou pozici pro MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU .

 • dlouhodobá práce na plný úvazek
 • vyžadováno : vysokoškolské vzdělání
 • lokalita : Masarykovo nám. 104, Náměšť nad Oslavou, 67571
 • Přidáno : 14.9.2018
 • Ostatní úředníci jinde neuvedení :

  Výběrové řízení probíhá v souladu s 7 odst. 1 písm. b) z. č. 312 / 2002 Sb.,

  Plné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení (VŘ) včetně informací o způsobu přihlášení se do VŘ na : http : / / www.

  namestnosl.cz / volna-pracovni-mista / d-3169 / p1 2882

  Stručné vymezení pracovní náplně :

  samostatné komplexní řešení agendy přestupk31ů spáchaných v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích a proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

  ukládání pokut za porušení povinnosti na úseku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozováním vozidla

  rozhodování o zadržení řidičského průkazu

  vedení agendy bodového hodnocení řidičů při porušení povinností stanovených zákonem

  Předpoklady dle 4 zákona o úřednících :

  státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,

  věk alespoň 18 let, způsobilost k právním úkonům,

  občanská a morální bezúhonnost , znalost českého jazyka.

  Požadujeme :

  vzdělání : vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání

  bakalářském studijním programu

  znalosti / dovednosti :

  znalost problematiky správního řízení zejména v oblasti přestupků v dopravě,

  orientace v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v zákoně o provozu na pozemních komunikacích a občanském zákoníku ve vztahu k řešení přestupků, dále v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

  orientace ve veřejné správě,

  znalost práce na PC na uživatelské úrovni (MS Office),

  velmi dobré komunikační dovednosti, schopnost pracovat pod tlakem,

  iniciativní přístup k plnění pracovních povinností a schopnost se trvale vzdělávat,

  flexibilitu, samostatnost, spolehlivost a pečlivost, schopnost týmové práce,

  řidičské oprávnění skupiny B.

  Dále výhodou :

  VŠ vzdělání v oboru právním nebo veřejné správy,

  ZOZ při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících.

  Náležitosti písemné přihlášky uchazeče :

  jméno, příjmení a titul uchazeče datum a místo narození uchazeče

  státní příslušnost uchazeče místo trvalého pobytu uchazeče

  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

  kontaktní spojení (telefon, e-mail) datum a podpis uchazeče.

  K přihlášce je nutno přiložit :

  strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

  originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem -

  pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

  úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

  Pro vyplnění přihlášky je možno využít vzor přihlášky dostupný na http : / / namestnosl.cz / volna-pracovni-mista / d-3169 / p1 2882.

  Přihlášku s požadovanými přílohami uchazeč doručí v zalepené obálce označené slovy "NEOTVÍRAT - VŘ - úředník ODSH - přestupky" osobně na podatelnu Městského úřadu Náměšť nad Oslavou nebo poštou na adresu :

  Městský úřad Náměšť nad Oslavou

  Masarykovo nám. 104

  675 71 Náměšť nad Oslavou ve lhůtě : nejpozději do 10 : 00 hod. dne 19. září 2018.

  Bližší informace o výběrovém řízení podá Ing. Marie Koblížková, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, tel.

  Vyžadované vzdělání : Bakalářské

  Hrubá mzda : 20 450 30 750 Kč / měsíc

  Znáte někoho, komu by se mohla tato práce líbit? Dejte mu vědět.

  Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost