Referent/ka OP VVV - Finanční/projektová/vý administrátor v oddělení projektů mezinárodního výzkumu a vývoje MŠMT (pracovní poměr na dobu určitou - zástup za MD/RD)
MŠMT
Karmelitská, Praha
před 11 dny

Finanční / projektový / vá administrátor / ka (zástup za MD / RD)

Č. j. MSMT-23135 / 2018-1

MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa referentkou / tem Operačního programu Výzkum, vývoj avzdělávání -

Finanční / projektová administrátorka, Finanční / projektový administrátor v oddělení projektů mezinárodníhovýzkumu a vývoje v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,kód místa MSMT0000706S.

Náplň práce :

 • odpovědnost za proces administrativní kontroly všech typů monitorovacích zpráv projektů;
 • odpovědnost za proces administrace a schvalování žádostí o platbu;
 • odpovědnost za proces schvalování a administrace podstatných a nepodstatných změn v projektech;
 • odpovědnost za administrativní kontrolu veřejných zakázek spadajících mimo režim zákona o veřejných zakázkáchpředložených v rámci zpráv o realizaci;
 • zabezpečení monitoringu financování projektu ve vztahu ke schválenému rozpočtu v letech;
 • zabezpečení podílu na procesu odhalování a řešení nesrovnalostí a podezření
 • na porušení rozpočtové kázně;
 • zabezpečení závěrečného vyhodnocení projektu po finanční stránce;
 • zabezpečení komunikace s příjemcem Operačního programu Výzkum,
 • vývoj a vzdělávání v průběhu realizace projektu přes MS2014+.

  Požadujeme :

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, kterýje smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • uživatelskou znalost práce na PC MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • organizační a koordinační schopnosti;
 • samostatnost, pečlivost a spolehlivost;
 • systematičnost a schopnost stanovit si priority;
 • ochotu se dále vzdělávat a učit se novým věcem;
 • týmového ducha;
 • časovou flexibilitu.
 • Splnění požadavku vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, státního občanství ČR, popř. cizíhostátního občanství, je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listinyuchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru.

  Není-li uchazeč státním občanem České republiky, musí předložitdoklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.

  Splněnípředpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z evidence Rejstříku trestů,který nesmí být starší než 3 měsíce.

  Splnění předpokladu svéprávnosti a zdravotní způsobilosti se dokládá nejpozdějipřed konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

  Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výšeuvedené předpoklady a požadavky.

  Výhodou :

 • vysokoškolské vzdělání ekonomického směru nebo směru zaměřeného na regionální politiku EU;
 • praxe v oblasti strukturálních fondů;
 • orientace v projektovém managementu;
 • orientace v zákoně č. 218 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Další informace o služebním místě :

 • zaměstnání na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně);
 • pracovní poměr na dobu určitou zástup za MD / RD;
 • nástup 15. září 2018 nebo dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304 / 2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve 13. platové třídě (platovýtarif 25 210 37 890 Kč v závislosti na počtu let praxe);
 • přiznání osobního příplatku v závislosti na kvalitě pracovního výkonu;
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny;
 • vhodné i pro absolventy;
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
 • Nabízíme :

 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park,Českomoravská 2420 / 15, Praha 9 s výbornou dopravní dostupností;
 • možnost získání či prohloubení pracovních zkušeností v oblasti ESIF;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijnípřipojištění);
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).
 • Požádat
  Přidat do oblíbených
  Odebrat z oblíbenýcch
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost