Metodik/metodička v oddělení metodického řízení (zástup za MD/RD)
MŠMT
Karmelitská, Praha
před 13 dny

MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa referentem / referentkou Operačního programu Výzkum, vývoja vzdělávání Metodik / Metodička v oddělení metodického řízení v odboru řízení operačního programuMinisterstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód systemizovaného místa MSMT0000459S.

Náplň práce :

 • koordinace zpracovávání a aktualizací Pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Výzkum, vývoj avzdělávání (dále jen OP VVV ) v souladu s platnou legislativou (zejména zákonem č.
 • 218 / 2000 Sb., o rozpočtovýchpravidlech, zákonem č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, případně zákonem č.

  130 / 2002 Sb., opodpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu avývoje) a zákonem č.

 • 111 / 1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů);
 • koordinace pracovní skupiny vytvořené k řešení specifických oblastí realizací operačního programu včetně účastí;
 • podíl na přípravě a modifikaci Řídicí dokumentace OP VVV v souladu s platnou legislativou a jednotným metodickýmprostředím;
 • správa vzorů metodických dokumentů OP VVV (obecný vzor právního aktu, vzory příloh výzev a žádostí o podporuapod.) a spolupráce s dalšími odbory na jejich tvorbě;
 • zpracovávání metodických stanovisek ke svěřeným oblastem;
 • poskytování metodické podpory ostatním útvarům Ministerstva školství, mládeže
 • a tělovýchovy zapojeným do implementace OP VVV;
 • odpovědnost za zpracovávání stanovisek k základním programovým dokumentům zabývajících se problematikoustrukturálních fondů v České republice, zejména ve vztahu k orgánům Evropské unie a příslušným útvarům veřejné správyv České republice (ústřední a regionální úroveň státu) zejména z hlediska věcného obsahu;
 • vypracovávání stanovisek a připomínek k metodickým dokumentům Evropské komise.
 • Požadujeme :

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR;
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • znalost anglického jazyka na úrovni A2 a výše;
 • uživatelskou znalost práce na PC MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • organizační a koordinační schopnosti;
 • samostatnost, pečlivost a spolehlivost;
 • systematičnost a schopnost stanovit si priority;
 • ochotu se dále vzdělávat a učit se novým věcem;
 • časovou flexibilitu.
 • Splnění požadavku vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, státního občanství ČR, popř.trvalého pobytu v ČR, je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemžlistiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru.

  Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládánejpozději před konáním pohovoru výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.

  Splnění předpokladu svéprávnosti a zdravotní způsobilosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemnýmčestným prohlášením.

  K prokázání jazykové znalosti je požadován doklad o absolvování příslušné standardizovanéjazykové zkoušky nebo jiný doklad o dosažení příslušné znalostní úrovně.

  Výběrového řízení se může zúčastnit jenosoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

  Výhodou :

 • orientace a zkušenosti v oblasti ESIF (zejména zkušenosti s realizací projektů ESIF);
 • vzdělání v oblasti práva.
 • Další informace o služebním místě :

 • zaměstnání na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně);
 • pracovní poměr na dobu určitou zástup za MD a následnou RD;
 • nástup 1. srpna 2018 nebo dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304 / 2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve 13. platové třídě(platový tarif 25 210 37 890 Kč v závislosti na počtu let praxe) a k tomu přiznání osobního příplatku vzávislosti na kvalitě výkonu práce;
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny;
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
 • Nabízíme :

 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park,Českomoravská 2420 / 15, Praha 9 s výbornou dopravní dostupností;
 • možnost získání či prohloubení pracovních zkušeností v oblasti ESIF;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijnípřipojištění);
 • čerpání benefitů v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).
 • Požádat
  Požádat
  Můj e-mail
  Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
  Pokračovat
  Žádost